O čem sní králové

S Markétou Kučerovou jsme se sešli, abychom si společně povídali o čtyřech královských snech, které jsou všechny zaznamenané a jsou součástí naší historie. Pojďme se podívat, které sny to jsou.

Gilgamešovy sny - o hvězdě a o sekeře

V první části podcastu se věnujeme dvěma snům, které jsou zaznamenány v Eposu o Gilgamešovi. Je to text psaný na hliněných tabulkách a jde o nejstarší dochovaný záznam snu. Texty byly zaznamenány asi před 4 a půl tisíci lety. Tyto dva sny jsou součástí celého eposu.

Gilgameš se svými sny přichází za svou matkou, bohyní Ninsunou, aby mu pomohla pochopit, co mu předurčují. Matka mu pomůže a Gilgameš je připraven na věci přístí.

Celý Epos o Gilgamešovi je k poslechu online. Sny, o kterých si povídáme, můžete slyšet v čase 9:21 – 11:26.

klínové písmo
Gilgameš
hliněná tabulka s textem
tabulky klínového písma

Král Nabukadnesar II. a jeho sen - kdo ho zná a kdo ho vyloží?

Král Nabukadnesar II. vládl v Babylónu, v tzv. Novobabylonské říši. Čas: 600-560 př. n. l. Podle Bible jde o první město po potopě světa a byla zde stavěna slavná babylonská věž. Obestavěl Babylon silnými hradbami, nechal vytvořit Semiramidiny zahrady, jeden z divů světa. Vládl velké říši, rozpínal se, dobyl a zbořil Jeruzalém. Jeho sen se objevuje v Bibli, ve Starém zákoně, v knize Daniel.

Situace byla výjimečná v tom, že král měl sen, chtěl po svých vykladačích, aby mu sen vyložili, ale neřekl jim ho, museli ho vytušit. Komu se to nepovedlo, byl popraven. Až Daniel měl vidění a spatřil, co se králi zdálo, i to, co to znamená. Vyžádal si přístup ke králi, vše mu řekl. Král byl nadšen, přestože se později zachoval tak, že se varovné poselství jeho snu naplnilo.

Ekumenický překlad Bible online

mozaika Daniel a lvi
král Nabukadnesar II.
Semiramidiny zahrady

Sen krále Aiaka o mravencích

Příběh krále Aiaka je zaznamenaný v Ovidiových Proměnách. Ovidius je římský básník, který zaznamenal motivy proměn z řecké a římské mytologie. Žil na přelomu našeho leopočtu.

Král Aiakos vládl království v Egejském moři. Byl nešťastný, jeho lid byl zdecimován epidemií. Hledal znamení a přišel k posvátnému dubu a přál si, aby lidu v jeho království bylo zase tolik, jako viděl po kmeni běhat mravenců. A pak se mu zdál sen..

Myrmidonové – překlad Ovidiových proměn str. 202-3

král Aiakos a mravenci
král Aiakos a mravenci

Snící Karel IV. a rady v jeho snu

Poslední, čtvrtý sen, o kterém si v podcastu O čem sní králové povídáme, je sen Karla IV.

Sen zaznamenal sám Karel do svého životopisu, považoval ho za důležitý. Ve snu mu byla ukázána budoucnost jeho příbuzného a zároveň tam i pro něj a pro jeho otce Jana Lucemburského byla rada, jak žít.

Vita Caroli – život Karla IV. v rukopisech Národní knihovny

Karel IV.
Vita Caroli

10. díl - O královských snech si můžete poslechnout také zde: