Martina Švarcová

 

Naslouchejme svým snům. Jsou to naši nejvěrnější průvodci na cestě k sobě.

A ti nejlepší terapeuti 🙂

Odpovědi, které hledám, ke mně často přicházejí právě ve snech. Ráda sny přirovnávám k dopisům, které nám naše duše posílá každou noc. Záleží jen na nás, jestli vybíráme schránku 🙂 Číst ve snech mě baví už mnoho let. Jsou pro mě bránou k mému vnitřnímu světu a inspirací pro mé obrazy.

Když jsem před pár lety vyrazila na kurz Učitele snění Roberta Mosse a na místě zjistila, že se jedná o víceletý výcvik, volba byla jasná 🙂 Postupně jsem začala propojovat vědomé snění s arteterapií a zjistila, že to jsou spojené nádoby, které se krásně doplňují. Pokaždé se totiž noříme do světa nevědomí a navazujeme kontakt se svým vnitřním vedením. Obrazy, které pak na základě svých snových vizí malujeme, nám pomáhají uvidět širší kontext snu, který je sám o sobě jedním velkým obrazem.

Kromě arteterapie a práci se sny se věnuji somatickému koučování, kde využíváme moudrosti našeho těla a našich emocí. Ráda ho kombinuji s nejrůznější kreativními technikami a v poslední době i s prací se sny. Díky tomu se dostáváme mimo vyšlapané cestičky našeho běžného způsobu uvažování a nacházíme nové pohledy a překvapivá řešení, která bychom hlavou sotva kdy vymysleli. Pokud klient přinese nějaký svůj obraz nebo sen, naše práce se okamžitě posouvá mílovými kroky vpřed. 

Jako lektorka vedu kurzy i pro neziskovou organizaci EKS, kde se zaměřuji na využití arteterapie v poradenství, nenásilnou komunikaci, storytelling a mapování silných stránek. Původem jsem germanistka a bohemistka, a i když mě život zavedl do úplně jiných krajin, k jazyku a příběhům mám stále velmi blízko. Stejně jako k divadlu a improvizaci, kde o příběhy není nouze 🙂

Co Vám mohu nabídnout?

Všechny podrobnosti o tom, co dělám najdete na www.artelier.cz Ale aspoň takto stručně 🙂

  • individuální práci se sny
  • somatický koučing
  • večerní kurzy arteterapie
  • kurzy nenásilné komunikace
  • celodenní či pobytové kurzy skupinové arteterapie
  • celodenní či pobytové kurzy vědomého snění
  • kurzy na míru 🙂

Podcast s Martinou

Plánované akce

Cesta k vlastní snové symbolice

Kurz vědomého snění v Jizerských horách

8.-11. 6. 2023, Hejnice 260

Žádné snáře ani nikdo cizí nám nemůže vyložit náš vlastní sen. Tím jediným, kdo má klíč k našim snům a snovým vizím, jsme my sami. Cílem tohoto víkendu je naučit se rozumět svým vlastním snům. Vědomě s nimi pracovat, prohloubit vztah se svým snovým Já a zcitlivět svou vnímavost vůči různým signálům ve vnějším světě, kdy se vesmír stává takzvaně osobním a promlouvá přímo k nám. Během pobytu se naučíte, jak skrze práci se svými sny a svým vnitřním světem vynést na světlo své vlastní dary.

Zaměříme se na práci se sny tak, jak ji předává Robert Moss. Postupně pronikneme do jeho metody vědomého snění, která kombinuje šamanismus a moderní práci se sny, zejména přístup Carla Gustava Junga. Ukážeme si bleskovou práci se sny, velmi praktickou techniku, která vám pomůže zorientovat se ve vlastních snech a zároveň provést analýzou snu i druhé. Za zvuku šamanského bubnu, který nám pomáhá přeladit se na mozkové vlny théta (souvisí s tvořivostí, představivostí a stavy snění), navštívíme kino ztracených a znovu nalezených snů, dopřejeme si léčivou šamanskou cestu, vytvoříme si mapu našich energetických center a napojíme se na své zdroje síly, naučíme se, jak znovu vstoupit do snu a “stopovat” ve snech jiných lidí.

Práci se sny propojíme s arteterapií, takže si naše snové vize i namalujeme. Tyto dva světy se krásně doplňují. Oba totiž čerpají ze stejného zdroje. Z našeho nevědomí, které k nám promlouvá pomocí obrazů. Obraz, který si na základě snu namalujeme, přináší další zprávy, které jsme mohli během snění přehlédnout, a pomáhá nám pochopit a spatřit další roviny snu.

Protože nás čeká prodloužený víkend, budeme mít čas propojit práci se sny s relaxací, pohybem, tancem a pobytem v nádherné okolní přírodě protkané potoky, jezírky, vodopády, skalami a magickými lesy. Požádáme okolní krajinu, aby se stala takzvaně osobní a poskytla nám odpovědi na naše otázky v naší bdělé realitě. Poslední večer se můžete těšit na zpívání u ohně a společné orákulum.

Bližší info najdete zde. Na www.artelier.cz najdete všechny chystané akce. A pokud máte raději FB, tak můžete sledovat Artelier, kde najdete všechny aktuální události také 🙂

Kontakt

+420 606 372 573

martina.svarcova@artelier.cz

FB Artelier

www.artelier.cz