Sněte s otevřenýma očima

Úvod

Ve snech jako doma!


Airplain café je volným společenstvím lidí, kteří se věnují metodě Aktivního snění, vytvořené Robertem Mossem. Jsme studenti nebo certifikovaní učitelé a naším posláním je zpřístupnit zájemcům informace o metodě AKTIVNÍHO SNĚNÍ, zprostředkovat zážitky, léčení a poznání z ní plynoucí.

Robert Moss je tvůrcem originální metody aktivní snění, která propojuje práci se sny, šamanské lucidní snění a vědomý život. Narodil se v Austrálii, kde v dětství přežil tři události blízké smrti a kde se naučil způsoby snících lidí prostřednictvím přátelství s Aboriginály. Po celém světě vede populární semináře, včetně tříletého výcviku pro učitele aktivního snění a poskytuje živou výuku snové školy online. Původně vyučoval dějiny starověku na Australské národní univerzitě, je autorem velmi úspěšných knih, novinářem a nezávislým učencem. Jeho čtrnáct knih o snění, šamanismu a imaginaci zahrnují Conscious Dreaming (Vědomé snění), Dreamways of the Iroquois, The Three “Only” Things (Tři „pouhé“ věci), The Secret History of Dreaming (Tajné dějiny snění) a Dreamgates: Exploring the Worlds of Soul, Imagination, and Life Beyond Death, Active Dreaming (Aktivní snění) a mnoho dalších. Žije v severní části státu New York. Má internetovou stránku www.mossdreams.com. 

O aktivním snění

Vstupujete na cestu nekonečného dobrodružství. Každou noc vám vaše sny, které máte během spánku, přináší klíče k léčení a k pochopení sebe sama. Vidíte v nich záblesky výzev, které na vás v bdělém životě už čekají za rohem. Díky snům máte přístup přímo ke svému hlubšímu Já. Když se stanete aktivním snícím, naučíte se vystoupit z běhu času a vyrazit na vědomé snové cesty, které vedou na místa iniciace a dobrodružství v krajině Snění, kde na vás čekají duchovní učitelé a ochránci.

Aktivní snění? To slovní spojení nás má provokovat, abychom se osvobodili ze zajetí domněnky, že snění je pasivní činnost. Jsem vděčný za dar spontánních snů přicházejících ve spánku, těch, o které nežádáme a často je ani nechceme. Tyto sny drží kouzelné zrcadlo, v němž se vidíme takoví, jací opravdu jsme. Slouží jako hlas svědomí. Ukazují nám výzvy a příležitosti ležící v naší budoucnosti. Sny během spánku nám ukazují, co se děje v našem těle, diagnostikují rostoucí stížnosti těla ještě předtím, než se objeví klinické příznaky, naznačují nám, co tělo potřebuje, aby zůstalo zdravé. Během spánku řešíme problémy. Je to i součástí učení původních kmenů mé rodné Austrálie, že naše osobní sny mohou být naším pasem umožňujícím vstup do Krajiny času snů, do širší reality, ve které můžeme potkat průvodce a naše opravdové duchovní učitele.

Pracuji se všemi těmito a s mnohými dalšími druhy snů, které se objevují během spánku, a vítám, když ony konají práci na mně. Aktivní snění je ale daleko více než jen metoda dekódování snů, které se nám zdají, zatímco spíme. Ačkoli techniky, které se používají, jsou nové a originální, jsou zároveň velmi původní. Zahrnují způsoby vidění, vědění a léčení, které byly známé našim předkům, umožňovaly jim přežít na nebezpečné planetě, díky nim komunikovali mezi sebou, stejně jako s dalšími formami života na zemi, která je obklopovala a promlouvala k nim.

Aktivní snění je způsob, jak být na tomto světě plně přítomen a jak zároveň udržovat neustálý kontakt s dalším světem, se světem za světem, kde můžeme nalézt hlubší logiku svého života a rozpoznat jeho smysl.

Aktivní snění je disciplína, stejně jako jóga, archeologie nebo praktická fyzika. Je třeba říct, že jsou v něm vzestupné úrovně zkušeností. Tak jako v jakékoli jiné oblasti, klíč k mistrovství je pořád stejný: praxe, praxe, praxe.

Základní techniky aktivního snění

Za prvé, aktivní snění je způsob, jak mluvíme o svých snech a jak je následujeme a přinášíme si sílu a vedení ze světa snů do každodenního života. Učíme se, jak vytvořit bezpečný prostor, kde můžeme sdílet sny noci a sny našeho života s ostatními, kde dostaneme nápomocnou zpětnou vazbu a povzbudíme se tak navzájem směrem k tvořivému a léčivému konání. Zjišťujeme, že každý z nás se může stát průvodcem pro druhé a že když sdílíme své sny tím správným způsobem, posilujeme svůj hlas, roste naše schopnost vyprávět a přinášet ostatním důležité informace. Budujeme tak silnější přátelské vztahy a tvoříme základy pro nový druh společenství. A především se učíme jednat tak, abychom zhmotnili energii a vedení svých snů v bdělém životě.

Za druhé, aktivní snění je metoda šamanského lucidního snění. Začíná jednoduchou každodenní praxí a rozšiřuje se až k hluboké skupinové zkušenosti cestování v čase, uzdravování duší a k průzkumu mnohorozměrné reality. Je založena na uvědomění, že nemusíme jít spát, chceme-li snít. Nejjednodušším způsobem, jak se stát vědomým nebo lucidním snícím, je začít se sněním vědomě a už při tom zůstat. Stejně jako metoda vědomé snové navigace ani aktivní snění bychom si neměli plést s přístupy, které chtějí „řídit“ nebo manipulovat sny; je naprosto zavádějící nechat řízením posedlé ego, aby vládlo něčemu, co je nepoměrně moudřejší a hlubší než ono samo.

Za třetí, aktivní snění je cesta vědomého života. Žádá od nás obnovení vztahu s naším vnitřním dítětem a s dětským darem spontánnosti, hravosti a představivosti. Trvá na tom, abychom sebrali odvahu pojmenovat a definovat své životní plány. Zve nás, abychom odhalili přirozené toky svých energií a následovali je. Volá nás k tomu, abychom si vzpomněli, co jsou naše větší příběhy, abychom je vyprávěli ostatním a žili je tak, aby byly slyšeny a ostatními přijaty. Nabádá nás, abychom se poddali synchronicitám, přijímali náhodné události a nečekané symbolické obrazy na svých každodenních cestách. To vše jsou klíče k hlubší pravdě. Jde tu o pochopení toho, že energie, kterou v sobě neseme, a postoje, které si zvolíme, působí na svět kolem nás jako magnet, přitahují či odpuzují setkání a okolnosti.

Žít vědomě znamená přijmout výzvu tvořit, překročit běžné scénáře a přinést světu něco nového.

Tato koncepce je určena nejen pro jednotlivce, přátele a rodiny, ale také pro společenství a má napomoci našemu hlubšímu naladění na samotnou Zemi. Aktivní snící se stávají mluvčími Země a rostou k plnému vědomí pravdy moudrosti původních národů, že si musíme být vědomi následků svých činů až v sedmé generaci, která přijde po nás. Skupiny aktivního snění mohou nabídnout model společenství, které nese určitý záměr, a pomoci vytvořit nový způsob vedení, který podpoří každého člena, aby využil svůj hlas a ujal se role průvodce těch, kteří se učí vyslovit a zhmotnit svou vlastní pravdu.

Z anglického originálu About Active Dreaming, Robert Moss, přeložila Kateřina Kučerová, jazyková spolupráce Alena Benešová, © 2021.

 

Devět klíčů k Vašim snům

Důvěřujte svým pocitům

Vždy věnujte pozornost tomu, jak se po probuzení ze snu cítíte. Vaše pocity a tělesné vjemy vás mohou upozornit na naléhavost a důležitost snu a na jeho pozitivní a negativní implikace.

První asociace

Při vedení snového deníku se vám bude hodit, když si zvyknete zapisovat si ke snům i první asociace. Věci, které si v prvních minutách po probuzení uvědomíte, mohou pocházet ze snových rovin, které neumíte zachytit, anebo z hlubších úrovní spánku.

Ověření skutečnosti

Sny představují vnitřní zkušenost, a přesto se v nich často objevují přesné informace o vnější realitě. Velmi delikátně, ale i tvrdě jsou ve snech zapracovány signály z vnějšího prostředí. Sny s velkou pravděpodobností odrážejí stavy a reakce vašeho těla na něco, co jste noc před tím snědli nebo vypili, a pokusy psychicky zpracovat události a emoce z daného dne.

Snový materiál se však neomezuje pouze na to, co se snícímu přihodilo či co ho teprve čeká. Ve snech neustále hledíme vpřed a připravujeme se na budoucí výzvy. Řada snů obsahuje přesné a užitečné informace z budoucnosti, z míst, která snící třeba nikdy v bdělém životě nenavštívil, ačkoliv tyto informace bývají zakódovány a překrouceny. Ještě nikdy jsem nezažil takové mrhání časem – u sebe či druhých – jako v případě, kdy se snažím taková poselství ignorovat a na místo toho se pokouším o jejich symbolickou interpretaci.

Dříve, než začnu se snem cokoli dělat, zeptám se: Mohl by ten sen znamenat přesně to, co ukazuje?

Návrat do snu

Sny představují reálnou zkušenost a sen, který si kompletně pamatujeme, je její vlastní interpretací. Význam snu tkví ve snu samotném. Zjistíte ho tak, že se naučíte v relaxaci do svých snů vracet. Budete pak umět ujasnit si jejich poselství týkající se budoucích událostí, navázat kontakt s vnitřními učiteli a dokončit započatou práci.

Rozhovor se snovými postavami

Jedním z nejlepších způsobů, jak přijít na to, co nám snové postavy sdělují, je zeptat se jich. Ačkoli je to nejschůdnější při návratu do snu, můžete učinit úchvatná zjištění i tak, že jednoduše vezmete pero, napíšete svou otázku, adresujete ji nějaké postavě z vašeho snu a pak na papír zapisujete cokoliv, co vám přijde na mysl. Nemusíte se ptát pouze snových postav! Ve snu je živé všechno. (Šamani ví, že totéž platí i v bdělém životě).

Po stopách snového já

Kým ve svých snech jste? Jste hlavní postava nebo jen pozorovatel? Žena či muž? Chováte se ve snech stejně jako v bdělém životě? Utíkáte před výzvou nebo se k ní stavíte čelem?

Postavami, které se ve vašich snech objevují, byť jen jako pouzí svědci, jste často vy sami.

Zkoumání symbolu

Symboly nás vedou od známého k neznámému. Přestože se snový zdroj pokouší s námi komunikovat co nejsrozumitelněji, musí se často vyjadřovat v symbolech, aby nás zavedl za hranice každodenní mysli. Propůjčují nám energii a poskytují bujnou zábavu – vstupenku do světa, kde se rodí mýty a velké příběhy.

S přibývajícím počtem záznamů ve vašem snovém deníku si začnete všímat obrazů, které se vám vracejí. Význam těchto výjevů se může od funkce, kterou jim připisují snáře nebo encyklopedie symbolů, velmi lišit. Stejný obraz nemusí znamenat stejnou věc pro druhého snícího.

Snové symboly se neustále vyvíjejí, přinášejí nové významy a asociace. Symbolická řeč našich snů nás přenese hluboko k prima materia kolektivního nevědomí.

Která moje část?

Sny nás činí celistvými. Ukazují nám řadu stránek naší osobnosti a pomáhají nám si je uvědomit. Proto se máme ptát, „kterou moji část“ mohou určité postavy nebo prvky ve snu představovat.

V praxi zjišťuji, že přístup „která moje část?“ aplikuji pouze na nepatrný počet svých snů a pouze ve spojení s dalšími základními technikami, které vždy zahrnují ověřování reality. Bylo by například bláhové interpretovat hurikán ve snu jako „bouři emocí“, pokud bychom si předtím neověřili, že není na obzoru hurikán skutečný.

Tvořivé zpracování snu

S důležitými sny bychom měli vždy něco dělat. Dobrý způsob, jak začít, je zaznamenat si je, prozkoumat a s někým je sdílet. Zde nabízím několik dalších cest, jak energii a vhled ze snů vnést do bdělého života.

  1. Napište si motto snu. Zamyslete se nad tím, jak by se dalo jednou větou shrnout to, co vám sen sděluje.
  2. Ověřte poselství snu. Udělejte to zejména v případě, když se zdá, že vás sen varuje před nějakou blížící se situací ve vnější realitě. Pravděpodobně budete chtít tuto informaci ověřit. Jednou z možností je pustit se do aktivního ověření reality namísto toho, abyste jen seděli a o věcech dumali.
  3. Naplnění snu nebo vyhnutí se mu. Pokud vám sen přináší příslib dobrých věcí, budete chtít zjistit praktický postup, jak jejich naplnění podpořit. Jestliže se vám budoucí události zaregistrované ve snu nezamlouvají, budete chtít přijít na to, jak jim uniknout. Řada snů po činu v běžném životě přímo volá.
  4. Osobní rituály. Výborný způsob, jak uctít sílu, jež prostřednictvím snů promlouvá, je například sen zveršovat, nakreslit ho, namalovat poselství, která jste v něm spatřili, anebo vytvořit jakési osobní chránítko nebo talisman.

Inspirace na Webu Roberta Mosse: Nine Keys to Understanding Your Dreams

Český text zveřejněn z knihy Roberta Mosse Vědomé snění: duchovní cesta pro každodenní život.
1. vyd. Praha: Maitrea, 1996. Zveřejněno s laskavým svolením nakladatelství MAITREA
(redakčně kráceno, úpravy Kateřina Kučerová, 27. 7. 2021)