O aktivním snění

Vstupujete na cestu nekonečného dobrodružství. Každou noc vám vaše sny, které máte během spánku, přináší klíče k léčení a k pochopení sebe sama. Vidíte v nich záblesky výzev, které na vás v bdělém životě už čekají za rohem. Díky snům máte přístup přímo ke svému hlubšímu Já. Když se stanete aktivním snícím, naučíte se vystoupit z běhu času a vyrazit na vědomé snové cesty, které vedou na místa iniciace a dobrodružství v krajině Snění, kde na vás čekají duchovní učitelé a ochránci.

Aktivní snění? To slovní spojení nás má provokovat, abychom se osvobodili ze zajetí domněnky, že snění je pasivní činnost. Jsem vděčný za dar spontánních snů přicházejících ve spánku, těch, o které nežádáme a často je ani nechceme. Tyto sny drží kouzelné zrcadlo, v němž se vidíme takoví, jací opravdu jsme. Slouží jako hlas svědomí. Ukazují nám výzvy a příležitosti ležící v naší budoucnosti. Sny během spánku nám ukazují, co se děje v našem těle, diagnostikují rostoucí stížnosti těla ještě předtím, než se objeví klinické příznaky, naznačují nám, co tělo potřebuje, aby zůstalo zdravé. Během spánku řešíme problémy. Je to i součástí učení původních kmenů mé rodné Austrálie, že naše osobní sny mohou být naším pasem umožňujícím vstup do Krajiny času snů, do širší reality, ve které můžeme potkat průvodce a naše opravdové duchovní učitele.

Pracuji se všemi těmito a s mnohými dalšími druhy snů, které se objevují během spánku, a vítám, když ony konají práci na mně. Aktivní snění je ale daleko více než jen metoda dekódování snů, které se nám zdají, zatímco spíme. Ačkoli techniky, které se používají, jsou nové a originální, jsou zároveň velmi původní. Zahrnují způsoby vidění, vědění a léčení, které byly známé našim předkům, umožňovaly jim přežít na nebezpečné planetě, díky nim komunikovali mezi sebou, stejně jako s dalšími formami života na zemi, která je obklopovala a promlouvala k nim.

Aktivní snění je způsob, jak být na tomto světě plně přítomen a jak zároveň udržovat neustálý kontakt s dalším světem, se světem za světem, kde můžeme nalézt hlubší logiku svého života a rozpoznat jeho smysl.

Aktivní snění je disciplína, stejně jako jóga, archeologie nebo praktická fyzika. Je třeba říct, že jsou v něm vzestupné úrovně zkušeností. Tak jako v jakékoli jiné oblasti, klíč k mistrovství je pořád stejný: praxe, praxe, praxe.

Základní techniky aktivního snění

Za prvé, aktivní snění je způsob, jak mluvíme o svých snech a jak je následujeme a přinášíme si sílu a vedení ze světa snů do každodenního života. Učíme se, jak vytvořit bezpečný prostor, kde můžeme sdílet sny noci a sny našeho života s ostatními, kde dostaneme nápomocnou zpětnou vazbu a povzbudíme se tak navzájem směrem k tvořivému a léčivému konání. Zjišťujeme, že každý z nás se může stát průvodcem pro druhé a že když sdílíme své sny tím správným způsobem, posilujeme svůj hlas, roste naše schopnost vyprávět a přinášet ostatním důležité informace. Budujeme tak silnější přátelské vztahy a tvoříme základy pro nový druh společenství. A především se učíme jednat tak, abychom zhmotnili energii a vedení svých snů v bdělém životě.

Za druhé, aktivní snění je metoda šamanského lucidního snění. Začíná jednoduchou každodenní praxí a rozšiřuje se až k hluboké skupinové zkušenosti cestování v čase, uzdravování duší a k průzkumu mnohorozměrné reality. Je založena na uvědomění, že nemusíme jít spát, chceme-li snít. Nejjednodušším způsobem, jak se stát vědomým nebo lucidním snícím, je začít se sněním vědomě a už při tom zůstat. Stejně jako metoda vědomé snové navigace ani aktivní snění bychom si neměli plést s přístupy, které chtějí „řídit“ nebo manipulovat sny; je naprosto zavádějící nechat řízením posedlé ego, aby vládlo něčemu, co je nepoměrně moudřejší a hlubší než ono samo.

Za třetí, aktivní snění je cesta vědomého života. Žádá od nás obnovení vztahu s naším vnitřním dítětem a s dětským darem spontánnosti, hravosti a představivosti. Trvá na tom, abychom sebrali odvahu pojmenovat a definovat své životní plány. Zve nás, abychom odhalili přirozené toky svých energií a následovali je. Volá nás k tomu, abychom si vzpomněli, co jsou naše větší příběhy, abychom je vyprávěli ostatním a žili je tak, aby byly slyšeny a ostatními přijaty. Nabádá nás, abychom se poddali synchronicitám, přijímali náhodné události a nečekané symbolické obrazy na svých každodenních cestách. To vše jsou klíče k hlubší pravdě. Jde tu o pochopení toho, že energie, kterou v sobě neseme, a postoje, které si zvolíme, působí na svět kolem nás jako magnet, přitahují či odpuzují setkání a okolnosti.

Žít vědomě znamená přijmout výzvu tvořit, překročit běžné scénáře a přinést světu něco nového.

Tato koncepce je určena nejen pro jednotlivce, přátele a rodiny, ale také pro společenství a má napomoci našemu hlubšímu naladění na samotnou Zemi. Aktivní snící se stávají mluvčími Země a rostou k plnému vědomí pravdy moudrosti původních národů, že si musíme být vědomi následků svých činů až v sedmé generaci, která přijde po nás. Skupiny aktivního snění mohou nabídnout model společenství, které nese určitý záměr, a pomoci vytvořit nový způsob vedení, který podpoří každého člena, aby využil svůj hlas a ujal se role průvodce těch, kteří se učí vyslovit a zhmotnit svou vlastní pravdu.

Z anglického originálu About Active Dreaming, Robert Moss, přeložila Kateřina Kučerová, jazyková spolupráce Alena Benešová, © 2021.

Napsat komentář