Devět klíčů k vašim snům

Důvěřujte svým pocitům

Vždy věnujte pozornost tomu, jak se po probuzení ze snu cítíte. Vaše pocity a tělesné vjemy vás mohou upozornit na naléhavost a důležitost snu a na jeho pozitivní a negativní implikace.

První asociace

Při vedení snového deníku se vám bude hodit, když si zvyknete zapisovat si ke snům i první asociace. Věci, které si v prvních minutách po probuzení uvědomíte, mohou pocházet ze snových rovin, které neumíte zachytit, anebo z hlubších úrovní spánku.

Ověření skutečnosti

Sny představují vnitřní zkušenost, a přesto se v nich často objevují přesné informace o vnější realitě. Velmi delikátně, ale i tvrdě jsou ve snech zapracovány signály z vnějšího prostředí. Sny s velkou pravděpodobností odrážejí stavy a reakce vašeho těla na něco, co jste noc před tím snědli nebo vypili, a pokusy psychicky zpracovat události a emoce z daného dne.

Snový materiál se však neomezuje pouze na to, co se snícímu přihodilo či co ho teprve čeká. Ve snech neustále hledíme vpřed a připravujeme se na budoucí výzvy. Řada snů obsahuje přesné a užitečné informace z budoucnosti, z míst, která snící třeba nikdy v bdělém životě nenavštívil, ačkoliv tyto informace bývají zakódovány a překrouceny. Ještě nikdy jsem nezažil takové mrhání časem – u sebe či druhých – jako v případě, kdy se snažím taková poselství ignorovat a na místo toho se pokouším o jejich symbolickou interpretaci.

Dříve, než začnu se snem cokoli dělat, zeptám se: Mohl by ten sen znamenat přesně to, co ukazuje?

Návrat do snu

Sny představují reálnou zkušenost a sen, který si kompletně pamatujeme, je její vlastní interpretací. Význam snu tkví ve snu samotném. Zjistíte ho tak, že se naučíte v relaxaci do svých snů vracet. Budete pak umět ujasnit si jejich poselství týkající se budoucích událostí, navázat kontakt s vnitřními učiteli a dokončit započatou práci.

Rozhovor se snovými postavami

Jedním z nejlepších způsobů, jak přijít na to, co nám snové postavy sdělují, je zeptat se jich. Ačkoli je to nejschůdnější při návratu do snu, můžete učinit úchvatná zjištění i tak, že jednoduše vezmete pero, napíšete svou otázku, adresujete ji nějaké postavě z vašeho snu a pak na papír zapisujete cokoliv, co vám přijde na mysl. Nemusíte se ptát pouze snových postav! Ve snu je živé všechno. (Šamani ví, že totéž platí i v bdělém životě).

Po stopách snového já

Kým ve svých snech jste? Jste hlavní postava nebo jen pozorovatel? Žena či muž? Chováte se ve snech stejně jako v bdělém životě? Utíkáte před výzvou nebo se k ní stavíte čelem?

Postavami, které se ve vašich snech objevují, byť jen jako pouzí svědci, jste často vy sami.

Zkoumání symbolu

Symboly nás vedou od známého k neznámému. Přestože se snový zdroj pokouší s námi komunikovat co nejsrozumitelněji, musí se často vyjadřovat v symbolech, aby nás zavedl za hranice každodenní mysli. Propůjčují nám energii a poskytují bujnou zábavu – vstupenku do světa, kde se rodí mýty a velké příběhy.

S přibývajícím počtem záznamů ve vašem snovém deníku si začnete všímat obrazů, které se vám vracejí. Význam těchto výjevů se může od funkce, kterou jim připisují snáře nebo encyklopedie symbolů, velmi lišit. Stejný obraz nemusí znamenat stejnou věc pro druhého snícího.

Snové symboly se neustále vyvíjejí, přinášejí nové významy a asociace. Symbolická řeč našich snů nás přenese hluboko k prima materia kolektivního nevědomí.

Která moje část?

Sny nás činí celistvými. Ukazují nám řadu stránek naší osobnosti a pomáhají nám si je uvědomit. Proto se máme ptát, „kterou moji část“ mohou určité postavy nebo prvky ve snu představovat.

V praxi zjišťuji, že přístup „která moje část?“ aplikuji pouze na nepatrný počet svých snů a pouze ve spojení s dalšími základními technikami, které vždy zahrnují ověřování reality. Bylo by například bláhové interpretovat hurikán ve snu jako „bouři emocí“, pokud bychom si předtím neověřili, že není na obzoru hurikán skutečný.

Tvořivé zpracování snu

S důležitými sny bychom měli vždy něco dělat. Dobrý způsob, jak začít, je zaznamenat si je, prozkoumat a s někým je sdílet. Zde nabízím několik dalších cest, jak energii a vhled ze snů vnést do bdělého života.

  1. Napište si motto snu. Zamyslete se nad tím, jak by se dalo jednou větou shrnout to, co vám sen sděluje.
  2. Ověřte poselství snu. Udělejte to zejména v případě, když se zdá, že vás sen varuje před nějakou blížící se situací ve vnější realitě. Pravděpodobně budete chtít tuto informaci ověřit. Jednou z možností je pustit se do aktivního ověření reality namísto toho, abyste jen seděli a o věcech dumali.
  3. Naplnění snu nebo vyhnutí se mu. Pokud vám sen přináší příslib dobrých věcí, budete chtít zjistit praktický postup, jak jejich naplnění podpořit. Jestliže se vám budoucí události zaregistrované ve snu nezamlouvají, budete chtít přijít na to, jak jim uniknout. Řada snů po činu v běžném životě přímo volá.
  4. Osobní rituály. Výborný způsob, jak uctít sílu, jež prostřednictvím snů promlouvá, je například sen zveršovat, nakreslit ho, namalovat poselství, která jste v něm spatřili, anebo vytvořit jakési osobní chránítko nebo talisman.

Inspirace na Webu Roberta Mosse: Nine Keys to Understanding Your Dreams

Český text zveřejněn z knihy Roberta Mosse Vědomé snění: duchovní cesta pro každodenní život.
1. vyd. Praha: Maitrea, 1996. Zveřejněno s laskavým svolením nakladatelství MAITREA
(redakčně kráceno, úpravy Kateřina Kučerová, 27. 7. 2021)

 

Napsat komentář