ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

 1. Petr Němčanský, se sídlem Sídliště Za Stadionem 1157/9, 69701 Kyjov, IČ 64487768, zapsaný v živ. rejstříku (dále jen „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem zasílání novinek a upozornění.

3. Na e-mailovou adresu zasílám novinky o akcích, workshopech, setkáních, případně novinkách na webových stránkách www.airplaincafe.com pokud prostřednictvím kontaktního formuláře projevíte o to bezplatnou službu zájem. 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Petrem Němčanským tedy správcem osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou nikam a nikomu předávány.

5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese admin@airplaincafe.com

6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.airplaincafe.com, neužívá na této webové stránce soubory cookies.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Platnost od 1.6.2022

Zpět na Kontakt