Bleskové a projasňující

Vytvořil jsem zábavný způsob, jak sdílet sny. Zpětná vazba, kterou tak můžete získat, nebude direktivní ani vás nebude obtěžovat a může vést ke kreativnímu vyústění. Nazval jsem tuto hru Blesková práce se sny. Je jako blesk ve dvou významech – je velmi rychlá (stačí vám pět minut) a můžete s její pomocí přivést ohromné množství energie. Můžete ji hrát téměř kdekoliv a téměř s kýmkoliv – s neznámým člověkem ve frontě u pokladny v supermarketu nebo s intimním cizincem, který s vámi sdílí lože. Pravidla jsou jednoduchá a s jejich pomocí vytvoříte bezpečný prostor i pro sdílení toho nejcitlivějšího materiálu.

Můžete hrát se dvěma nebo více lidmi. Základní hráče budeme nazývat snící a spoluhráč. Hra Blesková práce se sny se skládá ze čtyř kroků.

První krok

Snící převypráví sen tím nejjednodušším a nejsrozumitelnějším způsobem jako příběh. Pouze fakta snu, žádné doplňující informace nebo vlastní životopis. Pokud snící převypráví sen tímto způsobem, spojí se se silou příběhu. Spoluhráč by měl snícího požádat, aby dal snu název, jako by to byl příběh nebo film.

Druhý krok

Spoluhráč snícímu položí tři základní otázky: 1) Jak ses cítil? 2) Ověření reality: Co z tohoto snu poznáváš ve zbytku svého života, a mohla by se kterákoli část tohoto snu odehrát v budoucnosti? 3) Co o tom teď chceš vědět?

Snící odpoví na všechny tři otázky.

Třetí krok

Spoluhráč se dále podělí o jakékoli nápady a asociace, které v něm nebo v ní sen vyvolal. Začne slovy: „Kdyby to byl můj sen, myslel bych si o tom, to a to.“ Etiketa je velmi důležitá. Postojem „kdyby to byl můj sen, …“ snícímu nesdělujeme, co jeho sen, nebo život, znamená. Nestavíme se do role experta. Spoluhráč komentuje pouze to, co ho na snu uchvátí nebo zaujme, což v něm může vyvolat osobní vzpomínky, jiné sny nebo věci, které prostě vyvstanou. (Zdánlivě nahodilé podněty bývají často těmi nejlepšími.)

Čtvrtý krok

Spoluhráč se dále snícího zeptá: „Co teď uděláš?“ Co uděláš, abys sen uctil nebo abys jednal podle jeho rady? Pokud snící nemá ponětí, co by měl udělat, spoluhráč může nabídnout vlastní návrhy, například zavolat člověku, kterého snící potkal ve snu, koupit si ty růžové boty nebo vyhledat informace o historické události nebo jazykovém významu a rozluštění neobvyklých sdělení. Snící se může také rozhodnout vrátit se do snu, aby získal více informací nebo dokázal překonat strach. Jedna věc, kterou můžeme s každým snem udělat, je napsat si jeho sdělení, jako samolepku na auto nebo magnet na ledničku. 

Poté, co jsem Bleskovou práci se sny otestoval v několika svých pokročilejších skupinách, představil jsem proces zájemcům z veřejnosti v roce 2000. Od té doby jsem si všiml, že devadesát procent lidí, kteří ji zmiňují písmem, její název chybně uvádějí jako „osvětlující“ namísto blesková (anglicky lightening a lightning – pozn. překl.). Nejprve jsem si hrál na policajta a opravoval chybné hláskování, ale za chvíli mě to unavilo a také jsem si všiml, že je na tom překlepu něco zajímavého. Když se naučíme vyprávět si příběhy tímto způsobem, „projasní“ se náš den, někdy přinese osvícení a pomůže nám rozzářit se. Jedna z učitelek snění mi připomíná, že termín lightening  (česky odlehčení – pozn. překl.) také znamená fázi, kdy se plod posouvá těsně před porodem dolů porodní cestou. Takže blesková, osvětlující i odlehčující, všechno je v pořádku.

Pravidla hry byla původně otištěna v knize Roberta Mosse Tři pouhé věci, Triton, 2010
(The Three „Only“ Things, New World Library, 2009)

Z anglického originálu Lightning and Lightening, Robert Moss, 9.2. 2015, přeložil Petr Němčanský, jazyková spolupráce Alena Benešová, © 2019. Všechna práva vyhrazena.

Napsat komentář