Jaký je užitek snů

Většina lidských společností až do poměrně nedávné doby chápala, že snění je důležité zejména ze tří důvodů. Za prvé, sny nám umožňují získat přístup ke zdrojům moudrosti za hranicemi všedního uvažování, můžeme hovořit s bohem nebo bohyní, s předky, s oživlou silou přírody a s Vyšším já. „Je dlouho známou skutečností,“ napsal ve své poslední velké eseji věhlasný psycholog C. G. Jung, „že Bůh hovoří především prostřednictvím snů a vizí.“

Za druhé, sny ukazují budoucnost způsoby, které mohou zvýšit prosperitu i šance na přežití celých komunit. Nepřipravují pouze na události, které nastanou, ukazují potenciální budoucnosti. Pokud dokážeme získat a pochopit informace a podniknout odpovídající kroky, můžeme zvýšit pravděpodobnost, že se bude manifestovat událost, která je žádoucí, nebo nenastane ta nechtěná.

Za třetí, snění je v několika ohledech lék. V somatických nebo prodromálních snech se nám ukazuje, co se děje v těle, a vidíme symptomy, které by se mohly projevit v budoucnosti. Sny mohou být zdrojem zásadní diagnózy, která nám může zachránit život.

Když přece jen onemocníme, tvoří sny obrazy, jež nám pomohou se uzdravit. Lékařská věda je stále více nakloněna skutečnosti, že tělo obrazy přijímá stejně jako události a adekvátně na ně reaguje. Kde získáme obrazy, které přesvědčí tělo, aby se vydalo cestou uzdravení? Nejlepší obrazy, které můžeme k uzdravení využít, jsou ty, které nám poskytují sny. Víme, že jsou aktuální a věrohodné, jinými slovy, vlastní materiál. Snové obrazy mohou být zpočátku děsivé, ale trvám na tom, že jakýkoli obraz, který nám patří, můžeme rozvinout směrem k celistvosti a uzdravení, pokud jsme připraveni s ním pracovat.

K tématu léčení prostřednictvím snů patří také spojení s našimi dalšími aspekty, například se stinnou stránkou osobnosti, kterou jsme potlačili nebo popřeli, s magickým dítětem, které od nás odešlo, když se svět zdál být příliš chladný a krutý, a se silovými zvířaty. Vědomé propojení se s těmito aspekty nás posiluje a dává nám mnohem víc. Může vést k uzdravení duše přivedením vitálních částí energie a identity, které se ztratily, a jejich opětovnému prožívání v životě a v těle.

Snění je zásadní lidskou činností, stejně jako sex nebo spánek. Pokud jsme ztratili kontakt s vlastními sny, jak říkají Irokézové, ztratili jsme vitální část své duše. Sny jsou důležité a užitečné pro každého.

Prostřednictvím snového radaru dokážeme vidět výzvy, které leží před námi. I to je součástí naší sady pro přežití. Sny nastavují magické zrcadlo každodenním postojům a činnostem, někdy poněkud šokujícím nebo humorným způsobem, a pomáhají nám vidět se z vyšší perspektivy. Tak mohou být noční sny nápravou denních klamů (jak nám připomíná Dostojevskij v románu Zločin a trest).

A pak je tady hodnota zábavy a osvěžení plynoucí ze snů, které mohou být dobrým příběhem nebo prostě něčím pro zasmání. Sny nám umožňují vstoupit do nočního kina, kde se filmy promítají výhradně pro nás. Někdy je možné projít plátnem a stát se scénáristou, režisérem a hvězdou vlastní produkce. Pokud si své sny nepamatujete, přicházíte o filmy.

Ve snění můžete cestovat, aniž byste opouštěli domov, což není v čase pandemie zanedbatelné. Můžete se vrátit se vzpomínkami z nádherné dovolené, sejít se s přáteli a láskami, které jsou daleko, protože snění je společenskou, ale i osobní záležitostí.

foto Robert Moss

Z anglického originálu What’s the use of dreaming?, Robert Moss, 12.5. 2020, přeložil Petr Němčanský, jazyková spolupráce Alena Benešová, © 2020. Všechna práva vyhrazena.

Napsat komentář