Knihy o kouzlech snění

Skutečným kouzlem je umění přinášet z jiného světa do tohoto světa dary. Děláme to, když se nám zdá sen a nezapomeneme si z něj něco přinést s sebou zpět. Ve snění cestujeme do jiných skutečností, v nichž můžeme obdržet vedení, zasvěcení, výzvy, dobrodružství a léčení. Když si z těchto návštěv přineseme něco zpět a v běžném životě vedení a energii snů ztělesníme, je to doslova magická praxe.

Snění, jak ho praktikuji a učím, se v zásadě netýká toho, co se děje během spánku; jde o probuzení do hlubšího řádu skutečnosti. Můžeme snít zcela probuzeni v každodenní skutečnosti tak, že věnujeme pozornost hře znamení a symbolů, které se vyskytují všude kolem nás. Když se snící nechává vést synchronicitami, je to způsob, jak se ve stavu vědomého snění může nacházet každou hodinu každého dne. Skrze tkanivo synchronicit se probouzíme a ožíváme ve skrytém řádu událostí, v příběhu, který se ukrývá pod hladinou každodenního světa a našeho běžného života.

Vydal jsem mnoho knih, které jsou relevantní pro pochopení a praxi kouzla snění, a je čas, abych zde představil celou rodinu.

Vědomé snění (Conscious dreaming)

Kniha Vědomé snění vyšla poprvé v roce 1996 a zůstává v mnoha ohledech mou zásadní knihou, která představuje mou originální syntézu práce se sny a šamanismu. Obsahuje praktické nástroje včetně Devíti klíčů k pochopení vašich snů. V důležitých kapitolách se dočtete, jak můžeme rozvíjet svůj intuitivní snový radar a pomocí něj se rozhlížet napříč časem a prostorem, zapojit se do smysluplné a léčivé komunikace se zesnulými, setkat se s vnitřními a transpersonálními průvodci a sbírat energii a inspiraci pro vlastní léčení a tvořivost.

Ve Vědomém snění najdete výpověď o magii snění z mého vlastního života:

„Sny jsou pro mě vnitřní autoritou, tvořivým prubířským kamenem ve všech záležitostech a sjednocují zdánlivě neslučitelné věci: od výběru zaměstnání až po ta nejobyčejnější ekonomická a finanční rozhodnutí, která v životě musíme udělat, od těch nejsvětštějších otázek bytí a dělání, dostávání a vydávání – kterým sny dodávají nový rozměr a význam – k nejduchovnějším otázkám maximální důležitosti a k pochopení sebe sama. Vnesly do mého vnitřního a vnějšího života vitalitu a vzrušení a přetvořily tyto dvě sféry na pravdivou cestu srdce, jedinou cestu, po které se máme vydat.“ — Maitrea, 2015, s. 32, překlad Johana Elisová.

Brány snů (Dreamgates)

Poprvé vyšla v roce 1998 a nyní je (v originálním anglickém vydání – pozn. překl.) dostupná v krásné reedici z roku 2010 Dreamgates: Exploring the Worlds of Soul, Imagination and Life Beyond Death (Brány snů: zkoumání světů duše, představivosti a života za hranicí smrti). Tato kniha je manuálem pro ty, kteří sní často a jsou připraveni cestovat široširým multidimenzionálním vesmírem. Jste zváni, abyste si ze soumračného stavu mezi bděním a sněním vytvořili odletovou bránu do dobrodružství lucidního snění. Kniha nabízí pracovní anatomii jemných energetických těl astrální skutečnosti a jiných realit. Zve k návštěvě míst, kde můžete získávat léčení, zasvěcení a pokročilé vzdělávání v říši představivosti, kde můžete následovat fosforeskující stezky těch, kteří cestovali před vámi.

Brány snů obsahují praktické návody pro cestující ve snech, jak létat bezpečně:

„Je vždycky na místě požádat o pomoc, která je vždy nablízku. Vydáváte se na cestu a se vší pravděpodobností také odpovídáte na volání – volání z hlubší roviny svého Já, volání duchovního učitele (možná i mistra), který na vás dohlíží a čeká, až se znovu probudíte a uvědomíte si hlubší dimenze skutečnosti, z nichž život a poslání duše pramení. Aslan dětem v knize Stříbrná židle říká: ‚Nevolali bystě mě, pokud bych nejprve nezavolal já vás.‘ Spojujete se s nitrem – či s výšinami – s něčím, co se chtělo spojit s vámi, co možná unikalo vaší každodenní mysli. Zavolejte o pomoc do této neviditelné agentury, která podporuje váš život, nebo průvodcům a spojencům, jejichž jména jsou vám povědomá, a pomoci se vám dostane.“

Pravdivé snění (Dreaming True)

Kniha Pravdivé snění je nejobsáhlejším průvodcem, jak můžeme jako vědomí snící nejen  budoucnost spatřit, ale také tvarovat její možnou lepší variantu. Definuje a zkoumá sedm úrovní snění: snovou recyklaci, snovou filmovou tvorbu, snění s tělem, jasnovidné snění, transpersonální snění, posvátné snění a přinášení snů, což se můžeme naučit, a přinášet pro někoho, kdo sen potřebuje, léčivé obrazy a vize možností, nebo dokonce mapu jiného světa.

Pravdivé snění obsahuje klíče k manifestaci prostřednictvím cvičení kreativní imaginace. A nabízí pro odyseu naší duše tuto útěchu a povzbuzení:

„Podívejme se na to reálně: budou dny, kdy kontrast mezi vaší vizí a nepořádkem, zklamáním a modřinami každodenního života se bude zdát tak trýznivě obrovský, že se vzdáte naděje. Tohle však není o naději. Je to o vizi, která je podstatnější než naděje. Jakkoli drsné moře bude, udržujte svou vizi v představě. Pokud o ní dokážete snít, dokážete ji i uskutečnit.“

Snové cesty Irokézů (Dreamways of the Iroquois)

Kniha Snové cesty Irokézů následuje stezku, která se přede mnou otevřela, když mě ve snech zavolala prastará huronská arendiwanen („žena síly“) poté, co jsem se přestěhoval na farmu v původní zemi Mohawků. Její hlas zaznívá knihou. Dozvídáme se ze šamanských snových tradic Prvních lidí severovýchodní části Severní Ameriky, že snění se týká duše a přežití. Sny odkrývají ondinnonk, „tajné přání duše“, a je povinností poctivých lidí ve slušné společnosti pomáhat snícím uvědomovat si a manifestovat to, co jejich duše v životě chce. Sny nám také umožňují otestovat si možnou verzi budoucnosti a odkrývají výzvy a příležitosti, které před námi leží. Pomoci se tak může dostat celým komunitám.

Zde je hlas Ostrovní ženy, šamanky snění a matky Vlčího kmene, z knihy Snové cesty Irokézů:

„Skrze snění obnovujeme poznatky o svém posvátném poslání, které bylo naše, ještě než jsme se dostali do svého těla. Je možné začít žít podle svého posvátného poslání a sjednotit se se silami stvoření. Můžeme se začít propojovat s dalšími členy naší rodiny duší, kteří žijí na jiných místech a v jiných časech.“

„Pokud nebudete snít, nikdy se zcela neprobudíte. Jako náměsíční se pohybujeme ve světě stínů. Ve velkých snech se probouzíme.“

Kniha mrtvých pro snící (The Dreamer’s Book of the Dead)

Knihu mrtvých pro snící jsem napsal, protože to, co se stane po smrti, je velmi důležité a nestačí spokojit se s omšelými domněnkami a příhodami z druhé ruky. Potřebujeme vědomosti z první ruky. Získáme je tak, že navštívíme místa, kde jsou zesnulí naživu a budeme přijímat návštěvy těch, kteří z tohoto světa odešli. Obě cesty poznání se otvírají jednoduše a přirozeně ve snění.

Kniha mrtvých pro snící vám pomůže utvrdit se v tom, že léčení a odpuštění jsou přes zdánlivou bariéru smrti vždycky možné a že blízcí zesnulí a předci se mohou stát rodinnými průvodci a poradci. Kniha nabízí praktické vedení, jak můžeme pomoct zesnulým, pokud uvízli nebo se ztratili, a jak můžeme pomoct umírajícím připravit se na smrt, když je přivedeme k tomu, aby se otevřeli svým snům. Naučíte se přivolat duchovní vedení a ochranu a dozvíte se, jak se lze vydat na cestu na druhý břeh a včas navázat smysluplný dialog s někým, kdo tam přebývá.

Ústřední motiv Snícího knihy mrtvých:

„Nikdy není příliš brzy ani příliš pozdě postavit se odvážně smrti a zjistit, co se děje na druhé straně. Jak řekl Montaigne: ‚Kde se setkáme se smrtí, nevíme, a tak musíme být připraveni setkat se s ní kdekoli.‘ Jsme-li ochotni setkat se se smrtí jako se spojencem, a nikoli jako s něčím děsivým, zjistíme, že vládneme hojností životní energie a přistupujeme k životním volbám s odvahou a jasností, které blízké setkání se smrtí může přinést.“

Tři „pouhé“ věci (The Three “Only” Things)

Kniha Tři „pouhé“ věci  oslavuje tři významné zdroje vedení a energie pro život, které lehce odmítáme jako „pouhé“ to nebo ono: sny, náhody a fantazii. Obsahuje instrukce k bleskové práci se sny, originální a zábavné technice o čtyřech krocích určené ke sdílení snů a životních příběhů bezpečným, vzájemně podporujícím způsobem, které vede k pozitivním činům. Obsahuje také devět pravidel náhody – jejichž pomocí můžeme procházet životními obdobími pod vedením synchronicit. Kniha je snadno čitelná a hodí se jako dárek nebo doporučení pro někoho, kdo se v těchto vodách chystá poprvé smočit palec.

Tady je tip z knihy Tři pouhé věci, jak můžeme nakládat s překážkami:

„Překážky, s nimiž se na cestách setkáváme – ať už se nacházejí v nás samotných, v našem okolí nebo v obojím – se mohou stát našimi učiteli, pomocníky i součástí našich životních cyklů. Díky těmto překážkám můžeme objevit nový směr, osvojit si nové dovednosti, opět získat odvahu a novou životní sílu nebo se nechat vést k tomu, co je v životě opravdu podstatné.“

„Došel jsem k názoru, že některé překážky a zábrany, na něž na cestě životem narážíme, jsou dílem našeho strážce brány. Chce nás ušetřit různých chyb a nabídnout širší náhled na naše problémy – a také nás přimět, abychom přesunuli pozornost někam jinam a objevili lepší příležitosti.“ Triton, 2010, překlad Johana Elisová.

Tajné dějiny snění (The Secret History of Dreaming)

Tajné dějiny snění osvětlují chybějící dimenzi našeho chápání toho, co podněcuje lidské dobrodružství: klíčovou úlohu snů a imaginace ve vědě a literatuře, válkách a náboženství, medicíně a přežití našeho druhu. Dějiny bez vnitřního rozměru jsou stejně plytké jako dějiny bez ekonomie a stejně nudné jako dějiny bez sexu.

Není to jen další kniha o snech. Jsou to dějiny snění, pojem, který využívám v širším smyslu k označení nejen nočních snů, ale i vizí v bdělém stavu, vzájemné hry mezi myslí a hmotou někdy nazývané synchronicita a zážitků v kreativním „stavu řešení“.

Dozvíme se, jak sen vedl přímo k jednomu z největších objevů nalezišť nafty v dějinách, jak život Marka Twaina vedly náhody a jak Harrieta Tubmanová dokázala dovést prchající otroky na svobodu díky Podzemní železnici, protože ve snech dokázala létat jako pták. Můžeme se dočíst o nádherné tvůrčí spolupráci plné snů mezi Carlem Jungem a kvantovým fyzikem Wolfgangem Paulim, o jejich společném sledování vzájemného proplétání mysli a hmoty projevujícího se v synchronicitách.

Dějinách snění představuji novou disciplínu, snovou archeologii:

I když je archeologie často vnímána jako věda, která odkrývá a studuje starožitnosti, je její základní význam ještě hlubší: studium arché, počátečních nebo původních věcí. Praxe snové archeologie vyžaduje mistrovské ovládnutí souboru všech zdrojů, schopnost číst mezi řádky a tvořit spojení, která dosud unikala pozornosti specialistů, kteří hledali něco jiného. Vyžaduje schopnost uchopit snění v jeho kontextu – hmotném, sociálním a kulturním a schopnost vstoupit do jiného času a kultury prostřednictvím praxe aktivní imaginace a zakusit ho zevnitř, jak se to mohlo stát. Jsou to dovednosti, které potřebujeme, abychom odkryli vnitřní rozměr lidského dobrodružství.“ (překlad Petr Němčanský)

Snění navrací duši (Dreaming the Soul Back Home)

Esencí šamanovy moci, díky které dokáže cestovat a léčit, je rozvinutá schopnost snění. Ve svém každodenním moderním životě stojíme na dosah takové síly, když sníme a nezapomínáme se svými sny něco dělat. Chcete-li se stát šamanem, začněte se svou rodinou a přáteli sdílet sny u snídaně.

Knihu Snění navrací duši jsem napsal, abych poskytl návody, jak se můžeme stát šamany pro svou vlastní duši a léčiteli vlastního života.

Pradávní šamani našemu současnému lékařství a léčení nejvíce přispěli poznáním, že v průběhu života můžeme utrpět ztrátu duše – ztrátu částí své vitální energie – a abychom byli celiství a dobře se nám vedlo, musíme najít způsob, jak ztracené části duše vrátit zpět. Ve snech nacházíme mapy, jejichž pomocí můžeme cestovat tam, kde ke ztrátě nebo odcizení duše došlo, a přivést ji zpátky domů. Když se vědomě spojíme se sněním, můžeme navázat kontakt s předky, kteří nás ve snech hledají, léčit rodová zranění a otevřít cestu léčení kulturní duše.

V současnosti je dostupná audio verze knihy Snění navrací duši v originále, kterou namluvil Robert Moss.

Snění navrací duši  poskytuje také návody, jak poskytovat léčení napříč časem:

„Jako snící můžeme putovat mimo čas. Jako cestující časem můžete navštívit své mladší já v jeho vlastním čase. Jako hlas v jeho mysli můžete poskytnout povzbuzení a rady, které v období nesnesitelné bolesti nebo výzev potřebuje. Můžete se stát přítelem a ochráncem, který mu scházel, když ho nejvíce potřeboval. Z tohoto spojení může plynout nezměrné léčení pro oba – pro vás ve vašem současném čase i pro něj v čase jeho.“ (překlad Petr Němčanský)

Aktivní snění (Active Dreaming)

Aktivní snění je způsob, jak být plně přítomen v tomto světě a zároveň udržovat trvalé spojení s jiným světem, se světem za světem, v němž najdeme hlubší logiku a smysl svého života. Aktivní snění je disciplína, stejně jako jóga, archeologie nebo částicová fyzika. Znamená to, že existují jednotlivé úrovně praxe. V jakékoli oblasti je klíčem k mistrovství vždy to stejné: praxe, praxe, praxe.

Má kniha Aktivní snění nabízí tři hlavní části praxe:

* Způsob, jak hovořit a procházet se se sny, přinášet energii a vedení ze světa snů do každodenního života.

* Metoda šamanského lucidního snění založená na chápání, že nemusíme jít spát, abychom mohli snít. Nejsnazší způsob, jak vědomě nebo lucidně snít, je začít vědomě a vědomě pokračovat.

* Způsob vědomého žití, které nás vede ke spojení s našim vnitřním dítětem a s dětským nadáním pro spontánnost, hravost a využívání představivosti. Při našich každodenních cestách slouží jako vědomá navigace životem s využitím synchronicity, náhodných událostí a symbolických výjevů jako nápovědy z hlubšího řádu.

Aktivní snění obsahuje návody, jak dětem pomáhat s jejich sny a s představivostí a také jak obnovit spojení s magickým dítětem v každém z nás:

„Abychom porozuměli snům a vrátili se k praxi imaginace, musíme se učit od mistrů: svých vnitřních dětí a dětí kolem nás. Když jsou děti velmi malé, vědí, jak se dostat do magických království, aniž by museli platit za jízdenky, protože v představivosti jsou jako doma a žijí blízko svým snům. Když skutečně nasloucháme velmi malým dětem, začneme se rozpomínat, že kouzelné království od nás není dál, než je okraj masky na oči.“ Maitrea, 2021, překlad Petr Němčanský

Chlapec, který zemřel a vrátil se zpět (The Boy Who Died and Came Back)

Název mého duchovního memoáru Chlapec, který zemřel a vrátil se zpět má původ ve slovech, která pronesl lékař, když jsem v tomto životě poprvé zemřel. Když mi byly tři roky, byl jsem prohlášen za klinicky mrtvého na následky zápalu plic. Když jsem znovu ožil, řekl lékař mým rodičům: „Váš chlapec zemřel a vrátil se zpět.“ V devíti letech jsem zemřel znovu během akutní apendektomie v nemocnici v Melbourne. Tentokrát jsem vnímal, jako bych prožil celý život někde jinde, mezi krásnými lidmi, kteří mě vychovali jako vlastního. Vrátil jsem se zpět se vzpomínkami na tento jiný život a jiný svět.

Díky těmto zkušenostem jsem dostal dar v podobě schopnosti pohybovat se mezi stavy vědomí a skutečnosti vlastní vůlí. Sny o prastarých kulturách mě dovedly k mému prvnímu povolání učitele dějin starověku. Sny o možné budoucnosti mi umožnily vyhnout se smrti na silnici, vcelku doslova, ve třech případech.

V polovině osmdesátých let jsem se přestěhoval na farmu ve státě New York, díky jestřábovi a dubu bílému. Napříč časem jsem byl vtahován do dramatu a duchovního světa původních obyvatel Severní Ameriky. Na hluboké úrovni jsem se účastnil problémů a dramat života muže z Irska žijícího v osmnáctém století, který znal velmi dobře Mohawky. Střetnutí s ním mi otevřelo spojení s ženou z jeho doby, výjimečnou šamankou snění, která se ho pokoušela ovlivnit a velmi pravděpodobně se jí podařilo ovlivnit mě. Zjistil jsem, co znamená, když se setkáte s osobností z jiné doby na tak hluboké úrovni, že se vaše životy propojí. Moje spojení s tou ženou vedlo k tomu, že jsem podstoupil smrt a znovuzrození po způsobu šamanů. Jsem si nyní vědom, stejně jako po letech ve své Červené knize napsal Jung, že veškerá důležitá práce mého následujícího života plynula z bouřlivého období mé tehdejší duchovní krize.

Kniha Chlapec, který zemřel a vrátil se zpět obsahuje devět klíčů k vědomému životu v multidimenzionálním vesmíru, které vykrystalizovaly z mých zkušeností:

Aby se nám dobře žilo, musíme praktikovat smrt. Odvahu a jasnost vnášíme do svých životních voleb, jsme-li si vědomi toho, že smrt je vždycky s námi a že bychom měli být připraveni se s ní kdykoli setkat.

V životě máme průvodce, který pro nás není cizí. Je stále s námi a nikdy nás neposuzuje. Je to já na vyšší úrovni. Když se povzneseme do perspektivy našeho vyššího já, dokážeme nastolit mír mezi různými aspekty své osobnosti včetně protějšků v jiných časech a paralelních skutečnostech.

Nacházíme se ve středu všech časů. Životní dramata, která prožíváme v jiných časech a paralelních skutečnostech, mohou mít zásadní vliv na to, jak chápeme a procházíme svými současnými vztahy a životními zkušenostmi. Můžeme se naučit, jak získat přístup k těmto jiným životům a sdílet jejich dary a lekce. Můžeme navázat dialog s vlastními staršími nebo mladšími já současného života.

Musíme pobavit duchy, a začít musíme u svého vnitřního dítěte, vnitřního umělce, zvířecích průvodců a tvůrčího ducha.

Věštby na každý den (Sidewalk Oracles)

Navigaci pomocí synchronicity může snící praktikovat každou hodinu každý den. Abych pojmenoval umění věštění ze speciálních okamžiků Kairos, kdy se vesmír stává osobním, vymyslel jsem slovo kairomancie. Věštby na každý den je knihou plnou her a příběhů, které vás mají připravit, abyste objevili, jak přistupovat k životu jako kairomanceři, a naučili se, jak se otevřít, jak využívat těchto speciálních okamžiků a nacházet neobyčejné v obyčejném.

Naučíte se hrát pouliční tarot, procházet se ve svém prostředí v tom správném modu pozornosti. Zjistíte, že svět vám neustále přináší zprávy ve formě znamení a symbolů. Mohou to být personalizovaná poznávací značka auta, útržek rozhovoru neznámých lidí, náhodné setkání, které vám svět předkládá jako tarotové karty. Tarotový balíček má 78 karet; v pouličním tarotu je jejich počet neomezený. Naučíte se:

  • Jak svou otázku položit světu a přijmout vedení v otázce životního tématu.
  • Jak dovolit světu, aby on otázku položil vám – tím, že si naplánujete neplánovaný čas a budete dávat pozor na procházce „lesem symbolů, které se na vás dívají“.
  • Jak uslyšet svůj každodenní kledon, oblíbenou věštbu starých Řeků, která dobře funguje v kterýkoli den.
  • Jak se smysluplná náhoda násobí, když jste v pohybu a cestujete mimo své zaběhlé okruhy nebo procházíte významnou životní proměnou.

Sny musíme brát víc doslova a každodenní život více symbolicky. Žít podle synchronicity neznamená pouze přijímat zprávy. Jde o pěstování poetického vědomí, které nám umožňuje ochutnávat, co se rýmuje a rezonuje ve světě, který obýváme, a dotýkat se toho. Svět za světem se odhalí sám od sebe, jakmile se rozvlní závoj naší konsensuální reality. Je to cesta přirozené magie. Pokud se jí necháme vést, zjistíme, že jsme překročili hranice názorů, které nás omezovaly, a vstoupili jsme do světa plného přitažlivých možností.

Tajemné skutečnosti (Mysterious Realities)

Historky cestovatele z knihy Tajemné skutečnosti jsou příběhy, jejichž zdrojem jsou přímé zkušenosti z mnohých světů navštívených ve snech – jak mé vlastní, tak i jiných cestovatelů, kteří se mnou svá dobrodružství sdíleli. Území těchto světů znáte lépe, než si v současnosti možná uvědomujete. Ve svých snech se stáváte cestovateli, ať si sny pamatujete, nebo ne.

Navštívíte říše, v nichž jsou zesnulí živí. Vydáte se do možné budoucnosti, prozkoumáte cesty ležící před vámi. Zavítáte do minulosti, do scén ze svého současného života a z jiných životů, které jsou součástí vašeho příběhu. Proklouznete do paralelních životů, kde vaše paralelní já cestují po jiných drahách událostí, protože učinili jiné volby.

Co se děje ve snech, nemusí nutně končit tím, že se probudíte nebo přepnete na jinou obrazovku. Akce se mohou odehrávat jako epizody v televizním seriálu, který pokračuje, i když televizi vypnete.

Ve snech se můžete ocitnout v paralelním životě, který vedete někde jinde. Když vyjdete ze scény života, který žijete jinde, můžete si pamatovat, kde jste to byli a kým v tom jiném světě jste, anebo taky ne. A když si to zapamatujete, ve své mysli to, co přetrvá, označíte jako sen.

Když se vrátíte ze snu, který je také návštěvou v paralelním životě, vaše paralelní já jde dále svou cestou. Zatímco prožíváte svůj den, vašemu jinému já se o vás může zdát.

V knize Tajemné skutečnosti se utvrdíte v tom, že dveře do jiného světa se otvírají z kteréhokoli místa. Uvidíte, co znamená žít na okraji mýtu. V kterémkoli okamžiku můžete spadnout do klína bohyně nebo mezi čelisti archetypu, jak se to stalo autorovi. Jste připraveni? Tip pro přežití: Do žádného světa se nevydávejte beze smyslu pro humor.

Pěstování velkých snů (Growing Big Dreams)

Skvělým životním trikem je dělat to, co milujete, a nechat vesmír, aby to podpořil. Abyste se dostali ke sladké tečce, potřebujete vědět, po čem skutečně toužíte, nejen ve své hlavě, ale i v srdci a v žaludku, a musíte dosáhnout schválení od vašeho vyššího já.

Sny vás povedou, pokud jim budete naslouchat, protože sny odhalují tajná přání duše, a když podlehnete klamům dne, ukážou vám, jak opravit kurz. Váš okolní svět vás povede hrou symbolů a synchronicit, jste-li ochotni dávat pozor. A po celou dobu, kdykoli jste vězeli v nějaké staré osobní historii, vás váš Velký sen pronásledoval, a chtěl vás zavést do života v divoké svobodě a radosti.

Kniha Pěstování velkých snů  vám pomůže vytvořit vizi, které věří vaše tělo a vaše Vyšší já ji schvaluje. Bude tak živá, že bude chtít zakořenit ve vašem životě. Když se přesunete do energetického pole této vize, svět na vás bude reagovat, protože pro něj budete přitažliví.

Dvanáct tajemství představivosti:

Sny vám ukazují tajná přání vaší duše.

Skvělým tvůrcem je vaše magické dítě.

Co vám stojí v cestě, může být vaší cestou.

V soumračné zóně se nacházejí poklady.

Tělo věří představám.

Velký příběh vás loví.

Jste přitažliví.

Svět představivosti existuje a je naprosto skutečný.

Chcete-li vidět cíl své cesty, jste už napůl tam.

Můžete vypěstovat sen pro toho, kdo jej potřebuje.

Nemusíte se vozit v použité karmě.

Čím silnější je představivost, tím méně imaginární jsou výsledky.

Pěstování velkých snů je dostupné také jako audiokniha, kterou jsem sám načetl.

FIKCE A POEZIE

Oheň na obloze (Fire Along the Sky)

Milý Shane, zdálo se mi o tobě, že jsi byl leopard. Minulou noc jsi za mnou přišel v jeho kůži.

Slovy jedné z jeho milenek se poprvé setkáváme se Shanem Hardacrem, vypravěčem a hlavním hrdinou knihy Oheň na obloze. Shane, výmluvný anglo-irský zpustlík a fiktivní příbuzný sira Williama Johnsona, královský vrchní dozorce Indiánů, přichází do Nového světa z Londýna kvůli pochybné sázce. „Vsadil jsem si na to, zda by si člověk vzal svůj vlastní život,“ informuje nás Shane. Tím člověkem je Robert Davers, baronet z Norfolku, který se pokusil uniknout melancholii a učil se mezi lapači snů Severní Ameriky o přirozenosti duše. Ignoroval Johnsonovo varování o tom, že „když se vydáte hledat duchovní svět Indiánů, zjistíte, že se v něm už nacházíte,“ a našel během Pontiacova povstání divokou smrt.

Vstupujeme do neobyčejného světa, který vytvořil William Johnson v době po francouzsko-indiánské válce v Mohavském údolí, v době, kdy byla ukována Amerika. Setkáváme se s mimořádnými historickými postavami, s válečným náčelníkem Pontiacem, delawarským prorokem, který inspiroval jeho povstání, s Angelique, „Pompadour Detroitu“, Molly Brantovou a jejím bratrem Josephem a s Patience Wrightovou, „voskovou sybilou“, americkou špionkou v Londýně, která soupeřila s Marií Tussaudovou. Děj se ubírá z notoricky známého Klubu pekelného ohně v Anglii až k momentu vraždy náčelníka Pontica poblíž St. Louis, od Mesmerova vystoupení pro Bena Franklina v pařížském salonu až k bigamii a intrikám New Orleans, kde irský hejtman brání město ve jménu španělského krále.

Oheň na obloze je skvělou zábavou, která obsahuje bohatý materiál originálního výzkumu sumarizovaný v četných „poznámkách editora“. Prostřednictvím vypravěčova skeptického postoje ke světu získáváme pohled na šamanskou snovou praxi původních obyvatel Severní Ameriky. Korespondence Valerie D’Arcy se proplétá s Shaneovým vyprávěním a v kontrapunktu přidává k jeho falokratickým názorům pohled znalé ženy.

Požárník (The Firekeeper)

Požárník je velký historický román, který jsem byl schopen napsat potom, co jsem se dokázal dostatečně vypořádat s divokým sblížením se s dramaty svého jiného života v přední linii koloniálního státu New Yorku. Četl jsem všechny dokumenty související s životem sira Williama Johnsona, královského vrchního dozorce nad Indiány – a před tím adoptovaného válečného náčelníka Mohawků – a procházel jsem krajinou jeho chlapeckého věku v hrabství Meath a krajinou jeho bitevních polí v době francouzsko-indiánské války. Zdály se mi sny o matce kmene Mohawků, která se ho pokoušela ovlivnit, a o její vnučce, jediné ženě, které se téměř podařilo podmanit si Billyho Johnsona.

Požárník nás vrací do světa, kdy se rodila Amerika, kdy srážka impérií způsobila první celosvětovou válku a Albany, hlavní město státu New York, bylo Casablancou své doby. Kniha plná velkých mužů – George Washingtona, Benjamina Franklina, Mohawka Hendricka Tehayanokena – a bitev, které otevřely cestu Americké revoluci, sleduje činy sira Williama Johnsona, irského dobrodruha rozhněvaného na celý svět, který vybudoval kmenové království ve válečné linii státu New York.

Johnson bránil první lidi před bělochy, kteří se přikláněli k myšlence na genocidu, a vedl Mohawky do bitvy na straně Anglie ve francouzsko-indiánské válce. Jeho příběh se prolíná s životy neobyčejných žen, Catherine Weissenbergové, falcké německé dívky, která uprchla ze starého světa válek, aby mohla žít s Johnsonem v Mohavském údolí, Ostrovní ženy, mohawské šamansky a matky Vlčího kmene, a její vnučky, známé v dějinách jako Molly Brantová, jediné ženy, které se podařilo si Johnsona podmanit. S Ostrovní ženou se vydáváme do hlubin praxe snění a poznáváme způsoby léčení Onkwehonwe, Skutečného lidu. Jejím prostřednictvím se Požárník stává také nesmazatelným příběhem původních obyvatel, jejich bojů o přežití a také způsobu snění, který dokáže přivést duši zpět domů.

Z několika ohlasů na knihu:

„Některé vzácné romány překračují hranice žánrů. Požárník takovou knihou je. Komplikovaně podrobným historickým románem, tajemným putováním, dechberoucím dobrodružstvím a vášnivou sondou do lidského srdce. Tuto knihu si vychutnáte, pokud se skutečně chcete ztratit v jiném světě.“ — Morgan Llywelyn

„Robert Moss je velmi dovedný spisovatel. V knize Požárník demonstruje talent pro přesné historické detaily a schopnost rekonstruovat minulost tak, jak se stala, i tak, jak se mohla stát. Číst Požárníka je jako nechat se přenést do jiného času a na jiné místo a vrátit se z něj významně obohacen.“ — James A. Michener

Požárník Roberta Mosse zobrazuje v přesných a vzrušujících detailech dobu francouzsko-indiánské války. Vyprávění ožívá prostřednictvím beletrizovaných životů historických postav, sira Williama Johnsona a Catherine Weissenbergové a nezapomenutelných, téměř mystických postav, jakými jsou irokézká šamanka Ostrovní žena a Ade, bývalá otrokyně. Postavy, i ty nejmenší, jsou v tomto rychle se odvíjejícím příběhu srozumitelně vyobrazeny a stránky se rychle otáčejí, zatímco se dozvídáme o životech původních obyvatel této země a raných evropských osadníků. Tento fascinující historický román nabízí tu správnou směs tvořící poutavý příběh, který přináší hlubší pochopení.“ — Jean M. Auel, autorka knihy The Clan of the Cave Bear

Tlumočník (The Interpreter)

V knize Tlumočík se stáváme svědky zasvěcení šamana snění v kmeni Mohawků v době první masové imigrace do Severní Ameriky – útěku falckých Němců před válkami v Evropě. Začteme se do líčení pozoruhodných scén návštěvy takzvaných čtyř indiánských králů v Londýně jako hostů královny Anny v roce 1710. V mém deníku se nachází záznam vize, která byla zdrojem jedné ze scén:

„Jsem v Londýně za vlády královny Anny. Cítím zápach ulic. Nyní jsem s Mohawky. Odvádí je k další zábavě, večernímu krocení medvěda v Hockley-in-the-Hole. Mizející Dým je z Kmene Medvěda. Cítím, jak se sledováním sportu, který Angličané vymysleli, jeho zármutek a hněv prohlubují. Vodiči přivázali medvěda hnědého ve středu ringu. Vypustili útočné psy, aby ho pokousali a roztrhali. Lidé sází na to, který pes přežije, až se je medvěd bude snažit odehnat. Medvěd je starý, unavený a krvácí. Chce z tohoto trýznivého života odejít.

Mohawkovy pěsti se při sledování scény zatínají a prsty se kroutí jako zakřivující se drápy. Vydá nenápadný kašlavý zvuk, který medvědi vydávají, když se doopravdy rozzuří. V davu to vře, protože medvěd našel sílu, aby ze země vytáhl velký sloup, k němuž byl přivázaný. Se zaduněním dopadá za něj a on začne psy odhánět. Mohawk vstupuje do ringu. Vytahuje z opasku nůž a zírá do utrápených očí v kulaté tváři. Oslovuje medvěda jako Dědečka. „Dědečku, žádám tě o svolení, abych tě mohl vysvobodit z tohoto života.“ Odečítá medvědův souhlas a vráží nůž do medvědova srdce. Předává své dvorní eskortě instrukce, aby medvěda pohřbili s hlavou směrem k východu, aby se správně znovuzrodil. “

Tady všechno sní (Here, Everything Is Dreaming)

Básně a příběhy v knize Tady všechno sní vyvěrají přímo ze snů a šamanských dobrodružství ze světa za světem.

Našimi prvními básníky byli šamani. Dnes jsou, stejně jako v dávných dobách, skuteční šamani básníky vědomí, kteří znají sílu poučných a léčivých písní a příběhů. Ví, že ta správná slova otvírají cestu mezi světy a přivolávají k nám blíž bohy a bohyně, kteří skrze nás chtějí žít.

Doufám, že vás dokážu přenést do skutečnosti, v níž je všechno živé a vědomé, kde vám tygři a medvědi mohou propůjčit svou formu, havran a jestřáb vám mohou dát svůj zrak, kde předci hovoří a brány do jiného světa se otvírají z kteréhokoli místa, na němž se nacházíte.

Prostřednictvím těchto stránek si můžete uvědomit, jak šamani využívají poetickou řeč, aby přivolali zpět domů ztracené části duše do těl těch, kteří následkem traumatu a žalu ztratili svou esenciální energii. Můžete se vydat na ostrov Bezbolestný, kde jsou ztracení chlapci a dívky v bezpečí, a naučit se přivést zpěvem ztracenou část duše zpět do těla, kam patří.

„Každá z těchto básní je písní ze snění a odrazovým můstkem z jednoho těla do druhého, z jedné písně do druhé, z jedné říše skutečnosti do jiné, umožní vám získat vědomosti a přiblížit se bohům. Všichni neustále sníme. Všichni jsme snem. Robert Moss přináší příběhy z místa za hranicemi mezi světy, napříč časem, stejně jako snivci, kteří se probudili a zjistili, že se nachází ve snu, který je ve snu, který je ve snu, ‚že jste hvězdou, která slétla dolů, protože / jste chtěli nejčistší druh lásky,‘ připomíná nám Moss. Potřebujeme tyto písně, aby ozářily naše snění.“ — Joy Harjo, autor How We Became Human: New and Selected Poems, 1975–2001.

Děkuji Meredith Eastwoodové za skupinovou fotografii rodiny knih, které jsem zde představil.

Z anglického originálu The Books of Magical Dreaming, Robert Moss, 1. 3. 2021, přeložil Petr Němčanský, jazyková spolupráce Alena Benešová © 2021. Všechna práva vyhrazena.

 

Napsat komentář