Snít a léčit svůj život

Sny nám mohou zprostředkovat spojení s osobním lékařem, který k nám chodí na návštěvy, poskytuje bezchybné diagnózy fyzického, emocionálního i duchovního stavu a nechce za to ani cent. Pokud nejsme ve spojení s vlastními sny, chybí nám nenahraditelný zdroj samoléčení. Zde jsou důvody:

 • Tělo s námi ve snech mluví. Ukazuje nám, co potřebuje, aby zůstalo zdravé, a ukazuje nám možné příznaky dlouho před tím, než se projeví. Pokud rozpoznáme tyto zprávy od těla a zachováme se podle nich, můžeme předejít bolestným a nákladným lékařským zákrokům, které by nás mohly čekat.
 • Sny jsou také prožitky duše a ukazují nám duchovní příčiny zdraví a nemocí. Irokézové říkají, že sny odhalují „tajná přání duše“– na rozdíl od omezených programů ega. Pokud ctíme poslání duše, jak se před námi odhaluje ve snech, směřujeme vstříc zdraví a vyrovnanosti. V tradiční praxi Irokézů je povinnost naslouchat snům a pomáhat snícímu rozpoznat a uctít přání duše.
 • Sny nám poskytují čerstvé obrazy a energii samoléčení.
 • Návratem zpět do snu a vědomým přetvořením vnitřních dramat můžeme dokázat přesměrovat tělo vstříc uzdravení.
 • Sny nám nabízejí možnost získat zpět vitální energii duše ztracenou při bolesti, zármutku nebo závislosti. Neschopnost zapamatovat si sny je častým příznakem ztráty části duše. Sny, ve kterých se setkáme s mladší verzí sebe sama nebo se opakovaně vracíme do situací našeho předchozího života mohou být pozvánkou k navrácení části naší energie a identity, která od nás odešla.
 • Prostřednictvím snů můžeme získat vedení pro druhé i pro sebe.
 • Sny nám poskytují přímé spojení s duchovním zdrojem vedení a léčení. V posvátném spánku naši prapředci nalézali nejen diagnózy a léčivé obrazy; nacházeli přímé spojení s Božským léčitelem. Stejným způsobem můžeme požádat i o léčivý sen.

Zde jsou čtyři jednoduché kroky, které nám pomohou přinést energii a kouzlo snů do každodenního života:

1.       Domluvte si se sny schůzku

Před tím, než jdete spát, napište si záměr pro snění. Ať je pro vás atraktivní – například „Chtěl bych se vyléčit“ nebo „Chtěl bych se setkat se svou spřízněnou duší“ nebo jednoduše „Chci se ve snech bavit a pamatovat si to“. Mějte tužku a papír po ruce, abyste si sen mohli zaznamenat kdykoli se probudíte. Zapište si ho do deníku, dejte mu název a pokuste se vytvořit osobní motto nebo „samolepku na nárazník auta“, která bude esencí sdělení nebo kvality snu.

2.       Sdílejte sny s partnerem

Pravidelné sdílení snů je zábava, která buduje srdečné vztahy, přináší svěží pohled na naše záležitosti a pomáhá nám zaměřit se na vhodné činy k uctění našich snů. Začněte vytvořením bezpečného prostředí, kde si vzájemně se svým partnerem poskytnete naprostou pozornost. Sen vyprávějte jednoduše a dejte mu název. Partner pak snícímu položí několik jednoduchých otázek. Nejprve se zeptejte, jak se po probuzení cítil – bezprostřední pocit po probuzení je obvykle skvělým ukazatelem obecného charakteru a naléhavosti snu. Zeptejte se snícího, jestli poznává jakýkoli prvek snu z běžné reality, a zda by se některá z částí snu mohla odehrát v budoucnosti.

Nebudete snícímu navrhovat, co jeho nebo její sen znamená. Nebudete snícímu krást jeho nebo její sílu a ztrácet energii snu ve slovní analýze. Můžete nabídnout užitečnou a neinvazivní zpětnou vazbu tak, že ji uvedete slovy: „Kdyby to byl můj sen, myslel bych si to a to“. Nakonec se snícího zeptáte, „Jak tento sen uctíš?“

3.       Jednejte podle snu

Sny vyžadují akci! Pokud se svými sny nebudeme nic dělat v běžném životě, uteče nám jejich kouzlo. Skutečné kouzlo spočívá v tom, že do života v hmotném světě vneseme něco z hlubší reality. Proto je aktivní snění druh přirozené magie – ale pouze v případě, že uděláme to, co od nás sen vyžaduje, přinést magii sem. Vedení snového deníku a pravidelné sdílení snů jsou důležitými způsoby uctívání snů a sil, které jejich prostřednictvím promlouvají. Zde je několik dalších nápadů:

 • tvořte ze snů: vytvořte ze snu příběh nebo báseň. Nakreslete nebo namalujte podle něj obraz, udělejte z něj komiks.
 • udělejte skutek v hmotném světě: uctěte prvek snu například tím, že si oblečete barvu, která se ve snu objevovala, jeďte na místo ze snu, zavolejte starému příteli, který se ve snu objevil.
 • využijte předmět nebo vytvořte talisman uchovávající energii snu: kámen nebo krystal mohou být vhodným předmětem k uchování energie snu, a způsobu, jak se k ní vrátit.
 • využijte sen jako cestovního průvodce: Pokud se domníváte, že sen obsahuje radu ohledně situace z budoucnosti, noste ji s sebou jako osobního cestovního průvodce. Napište si hlavní body nebo sdělení snu na lístek nebo nakreslete obrázek, který u sebe můžete nosit.
 • vraťte se do snu a vyjasněte detaily, rozhovor s postavou ze snu, prozkoumejte rozšířenou realitu a užijte si při tom zábavu!

4.       Vraťte se zpátky do snu

pastedGraphic.png

Když jsem se přestěhoval do venkovské oblasti státu New York, zdálo se mi opakovaně o obrovském medvědovi stojícím na zadních tlapách. I když mě medvěd nikdy neohrozil, vzbuzoval ve mě neklid, protože byl několikrát větší než já. Uvědomil jsem si, že se k medvědovi musím postavit čelem a zjistit, proč se mi stále objevuje ve snech. Stanovil jsem si záměr vrátit se zpět do snu a s odvahou konfrontovat, co bylo třeba. Vrátil jsem se do snové krajiny – podobně jak se můžete vrátit do místnosti, kterou jste opustili – a medvěd tam byl, velmi živý a obrovský. Na tom setkání nebylo nic roztomilého ani přikrášleného. Musel jsme se přinutit, abych se k medvědovi dokázal přiblížit.

Jakmile jsem našel odvahu k medvědovi přistoupit, objal mě a náhle jsme byli stejně velcí. Ukázal mi, že jsme spojeni v srdci něčím, co mi připomínalo silnou, životem pulzující pupeční šňůru. Řekl mi, že mi ukáže, co lidé potřebují, aby se mohli uzdravit. Později jsem zjistil, že medvěd je významným silovým zvířetem léčitelů v tradici severoamerických indiánů, a že nejmocnější léčitelé kmene Lakotů jsou členy Bear Dreamers Society (Společnost medvědích snivců), sestávající z těch, které medvěd povolal ve snech a vizích. V současnosti při vedení léčivých kruhů přivoláme vždycky ducha medvěda.

Sny nám mohou poskytnout dary síly a léčení, které můžeme získat pouze tak, že se vrátíme zpět do snové krajiny, za hranice strachu a nerozhodnosti. Možná bude nutné, abychom se vrátili zpět do snu, překonali noční děs a zjistili, zda se jedná o doslovnou nebo symbolickou automobilovou havárii, promluvili si s někým, kdo se ve snu objevil, získali zpět své vlastní ztracené vnitřní dítě, využili osobních obrazů jako portálů ke vstupu do multidimenzionální reality – nebo si prostě užili více zábavy!

Návrat do snu je jednou ze základních technik, které učím a praktikuji. Pokud si chcete zaexperimentovat, vyberte si sen, který pro vás má určitou energii. Není důležité, zda se jedná o sen z předešlé noci nebo z před dvaceti let, důležité je, aby měl šťávu. Usaďte se do pohodlné a uvolněné polohy a zajistěte si v prostoru ticho a minimální osvětlení. Zaměřte se na konkrétní scénu ze svého snu. Nechte ji na své mentální obrazovce znovu ožít. Pokuste se zapojit všechny své smysly, můžete vnímat dotekem, chutí, čichem, sluchem i zrakem. Položte si otázku, co potřebujete zjistit, a co ve snu zamýšlíte dělat. Dovolte si vplynout zpět do snové krajiny…

V mých dílnách aktivního snění využíváme šamanské bubnování – jednoduchý pravidelný rytmus na jednohlavý buben, obvykle v tempu čtyř až sedmi úderů za sekundu – které nám usnadní přesunout vědomí na cestu do snové krajiny. Pravidelný rytmus nám pomáhá překonat mentální změť a zaměřit energii na cestování. Pokud se do snu vracíte doma, můžete vyzkoušet nahrávku šamanského bubnování nebo příjemné hudby.

Možnosti využití procesu návratu do snu pro léčení jsou nevyčerpatelné. Tímto způsobem můžeme například cestovat do nitra svého těla a napomoci změně jeho vnitřních procesů, která povede k uzdravení. Ve své krásné knize pro děti všech věkových kategorií A Wind in the Door (Vítr ve dveřích), Madeleine L’Engle popisuje cestu do světa uvnitř jedné z mitochondrií nemocného chlapce; jakmile se věci uvedou do rovnováhy v jedné části buňky, vyléčí se celé tělo. Jakmile se z nás stanou aktivní snící, můžeme rozvíjet své schopnosti a cestovat přesně tímto způsobem. Sny nám budou otvírat cesty.

Tyto techniky a další cesty dobrodružství, kreativity a léčení můžete prozkoumávat na mnoha kurzech Roberta Mosse i učitelů aktivního snění.

Robert Moss: (1) „Serpent Staff in the Sky“ (2) „Dancing with the Bear”

Z anglického originálu Dreaming to heal our lives, Robert Moss, 5. 11. 2019, přeložil Petr Němčanský, jazyková spolupráce Alena Benešová © 2021. Všechna práva vyhrazena.

Napsat komentář