Biografie symbolu ze snu

Pokud si vedete deník snů, je skvělé čas od času sledovat, jak se ve snech vyvíjí symbol nebo téma, které jsou vám dobře známé. Berte to jako hru.

Zdávalo se vám léta o medvědovi nebo o lišce – jak se proměňoval váš vztah k nim? Často se vám zdá, že se po cestě setkáváte s překážkami nebo že se cesta opravuje – bez ohledu na to projedete, jedete objížďkou, zastavíte se, nebo si vzpomenete, že vlastně umíte létat? Znovu a znovu zjišťujete, že prozkoumáváte ve snu dům, který má více pokojů nebo pater než váš skutečný dům. Dokážete nakreslit jeho plán a zaznamenat jeho proměny?

Členům jedné mojí skupiny aktivního snění jsem zadal na doma hru, při níž měli vytvořit biografii symbolu ze svých snů, a tu pak na našem setkání představit.

Jeden muž stopoval svá snová setkání s medvědem, která začala snem před mnoha lety. Ve strašidelném křoví byl obrovský medvěd grizzly. Část napětí ve snu zmizela, když byl upozorněn na to, že „všichni savci jsou rádi v blízkosti dalších teplých těl“. V pozdějším snu se tulil v posteli k obrovskému černému medvědovi, což by mohlo být poněkud příjemnější, kdyby medvěd nedávno nedlel v odpadcích, tedy kdyby nepáchl. V tom nejnovějším snu muž hravě poskakoval se svými dětmi po stezkách přátelského medvěda, které vedly sněhem.

Jedna žena nám řekla, že bude mluvit o tématu „překročení“ ve svých snech. Neměla na mysli překročení ve smyslu přechodu zemřelých, měla na mysli situace, ve kterých musí překonat překážku, ať už je to hora, nebo rušná ulice. I když detaily pěti snů, v nichž na něčem uvázla, byly velmi specifické a osobní, nejzajímavější bylo, že v jejím vyprávění se téma pak ukázalo jako téma obecné.

V prvním snu v pořadí překonává horu z gumových balvanů, kterou vytvořil člověk, zvládá to jednoduše, dokonce na vrcholku s přáteli tančí. V dalším snu musí přejít přes golfové hřiště, které se nachází na příkrém svahu, aby se dostala tam, kam potřebuje. V posledním snu z této série překonává rušnou a nepřehlednou ulici ve městě a kličkuje uličkami zpátky až k místu, kde začala ztrácet svou cestu, dokud se neobjeví tři muži, aby sehráli roli pomocníků a ochránců. Všimli jsme si slibné změny od potřeby vypořádat se s řadou těžkých úkolů nebo překážek, které stvořil člověk, až k lidem, kteří byli jejími pomocníky. Zdálo se, že to rezonuje s hlavní změnou v životě, která probíhala ve stejném životním období jako tyto sny.

Cesty došly

Měl jsem v úmyslu v tomto kruhu vyprávět o svém rozvíjejícím se vizionářském přátelství s liškou, které už trvá mnoho let, ačkoli by tento příběh klidně naplnil celou knihu. Poté, co jsem vyslechl řadu snů o překonávání překážek, vybral jsem si jiné snové téma – téma, které jsem nazval „cesty došly“.

Bylo to pro mě téma na desetiletí. Jsem na silnici, která je obtížnější a obtížnější, nebo jen více a více venkovská. V některých verzích vyjíždím proti konstrukci, zábraně nebo proti cihlové zdi.

V posledním snu na toto téma původní dlážděná cesta končí a stává se polní cestou, která také postupně mizí. Nyní řídím své auto volným terénem, přes kameny a malé potoky. Brzy stoupám do svahu, který je prudší a prudší, přičemž kameny se proměnily na obrovské balvany. Moje auto to zvládá velmi dobře, ale nakonec se zastaví na vrcholku obrovského balvanu v téměř kolmém svahu. Vystoupím z auta a zkoumám situaci. Počítám, že mé auto to může zvládnout až na vrchol, jen s trochou pomoci. Potřebuji najít jednoho či dva lidi, aby mě postrčili. To by se dalo zařídit, pokud zajdu do blízké vesnice a požádám o pomoc.

Došlo mi, že tento sen je velmi poučný. Dosáhl jsem ve své práci bodu, a to na mnoha frontách, kdy jsem si uvědomil, že je načase někoho požádat o pomoc a o spolupráci.

Taky jsem si při zkoumání tohoto tématu uvědomil, že naše snové minulosti nejsou lineární. Krouží a obtáčí se kolem určitých témat. V minulosti mé snové já vyřešilo výzvu mizející cesty tak, že z auta vystoupilo a vzalo ho jako maketu z kartonu a odneslo si ho, kam potřebovalo. Při jiné příležitosti, kdy čelilo kolmému útesu, který zdánlivě nebylo možno vyjet, mé snové já vytlačil spojenec, který se nechal spatřit, až když pomohl mému autu na vrchol – byla to puma americká.

Nechceme přijít o bohatství detailů jednotlivých snů, které mohou nabízet určitý vhled a vedení na více úrovních. Mohou být například propojené s budoucností, která může nastat, se stavem naší mysli a těla, vztahů anebo našich paralelních životů v jiných dobách a v jiných světech. Je ale rovněž zábavné stopovat tyto opakující se osobní témata a symboly, které vždy přinášejí i možnost transformace.

Když se dotýkáme symbolů, je dobré si zapamatovat velmi užitečný rozdíl mezi znakem a symbolem, který popsal Jung. Znak zastupuje něco, co známe, ale symbol nás spojuje s něčím, co ještě neznáme. Takže vykročíme-li po stopách symbolů, ocitneme se na výpravě do neznáma.

Kresby z deníku Roberta Mosse

Z anglického originálu The biography of dream symbol, Robert Moss, 5. 12. 2021, přeložila Kateřina Kučerová, jazyková spolupráce Alena Benešová, ©  2021.

Napsat komentář