Když si podepřete hlavu v egyptském stylu

Když ležím na zádech s hlavou podepřenou druhým polštářem, není si těžké představit, že má hlava spočívá na podpěrce ze starověkého Egypta ve tvaru srpku měsíce zvaná weres. Srpek leží na podstavci, takže moje hlava je zvednutá do výšky několika polštářů nad postelí, která stojí na lvích nohách. Vidím tlapy.

V jednom okamžiku se přede mnou a kolem mě vytvoří scéna prosycená nádherným měkkým modrým světlem. Ležím na okraji obrovského bazénu. Voda má barvu akvamarínu a světélkuje. Bazén se nachází v sálu uvnitř chrámu nebo paláce.

Velmi vědomě a obezřetně vystupuji z těla, které leží na posteli. Jsem nahý, mám silné tělo, jehož kůže má žlutohnědou barvu. Krásné průvodkyně mě přicházejí přivítat. Koupel v bazénu je pro mě však na prvním místě. Vstoupím do vody a plavu dokola. Vracím se do svého těla osvěžen. Uvědomím si, že na rozdíl od snů, ve kterých se události týdnů a měsíců odehrávají v průběhu několika minut běžného času, mi trvalo uplavat délky snového bazénu stejně dlouhou dobu jako ve fyzickém světě.

Uvažuji, zda byla egyptská podpěrka vytvořena tak, aby podporovala lucidní snění, určitou schopnost vědomí pohybovat se mezi světy. Podobné podpěrky se stále používají v některých horkých afrických zemích – umožňují ochlazování cirkulací vzduchu pod vyvýšenou hlavou spícího. V domech egyptské elity mohla podpěrka hlavy sloužit i jako ochrana složitých dámských účesů.

Menším výzkumem jsem zjistil, že podpěrky hlavy byly někdy zdobeny postavami a ozdobami, které znázorňovaly trpasličího boha války Bese, polobohyni s tělem hrocha a krokodýla Taweret, sošky lvů jako ochranu před ghouly, duchy a jinými zlými silami.

Je možné, že podpěrka hlavy měla také podporovat probuzení se ve snech, i těch z života po životě? Určité náznaky najdeme i v některých pohřebních textech. Podpěrky hlavy s kouzlem, které jim bylo přiřazeno, se pohřbívaly společně se zesnulými. Některá kouzla z Textů rakví, které měly zesnulému pomoci úspěšně přejít do života po životě, obsahovaly zmínky o podpěrkách hlavy a připodobňovaly je ke slunci vycházejícímu nad horizont. Cituji zde Text rakví s číslem 232: „Kouzlo podpěrky hlavy. Nechť je tvá hlava pozdvižena, nechť je tvé obočí oživeno, nechť hovoříš z vlastního těla, nechť stále zůstaneš bohem“ (překlad do angličtiny R. O. Faulkner).

Ve slavné Egyptské knize mrtvých je kouzlo 166 označeno jako „kouzlo pro podpěrku hlavy (která má být vložena pod hlavu Osirise N.). Holubice nechť probudí tě ze spánku; nechť tě obrátí k horizontu. Pozvedni se ke svému vítězství nad úklady mířené proti tobě. Ptah přemohl tvé nepřátele. Bylo nařízeno jednat proti těm, kteří jednali proti tobě. Ty jsi Horus, syn Hathor, [ohnivá] Kobra ze skupiny [ohnivých] Kober, jemuž hlava byla navrácena po tom, co byla sťata. Tvá hlava ti již nemůže být odňata; tvá hlava ti již nikdy nemůže být odňata.“ (překlad do angličtiny T. G. Allen).

Hieroglyf pro wrs (podpěrka hlavy) se podobá hieroglyfu ws (probudit) a u obou lze vidět podobnost s výrazem rswt (sen).

hieroglyf pro opěrku hlavy wrs

 

Z anglického originálu When you rest your head Egyptian style, Robert Moss, 15.5. 2020, přeložil Petr Němčanský, jazyková spolupráce Alena Benešová, © 2020. Všechna práva vyhrazena.

Napsat komentář