Naší nejsilnější múzou je naše vnitřní dítě

Stephen Nachmanovitch, Volná hra

„Tvořivá mysl si pohrává s objekty, které miluje,“ řekl Carl Jung. Na jedné z mých přednášek mě jeden vážný muž požádal, abych shrnul, co považuji za základ praxe. „Nezapomeň si hrát,“ řekl jsem. Pečlivě si napsal ona tři slova, jako by si tvořil pracovní rozvrh. Nemyslím si, že úplně pochopil moje poselství.

Dítě, které je v jeho nitru – a v nitru každého z nás –, ví. Jako štěňata, lvíčata nebo delfíni roztáčející stříbřité provazce bublin. Nebo děti, které si hrají pro radost ze samotné hry. Malé děti jsou mistři imaginace, jakmile poznají kouzlo vymýšlení si. Náš první a nejlepší učitel vědomého života je naše vnitřní dítě.

Ale naše vnitřní dítě se možná někam schovalo. Pod skleněnou kupoli nebo v domě babičky, protože se stydělo nebo bylo zneužito. Někdo se mu možná vysmál nebo se cítilo osamělé anebo se schovalo proto, že svět nebyl dostatečně bezpečný nebo v něm nebylo dost legrace. Pokud jsme ztratili své sny, jestliže naše představivost někde uvízla, je to proto, že jsme ztratili své vnitřní dítě. Chceme-li být aktivními snícími ve svém každodenním životě, musíme toto dítě dovést zpátky domů. K tomu je zapotřebí hledání, vyjednávání a splnění slibu.

Pátrání nás povede zpátky síněmi paměti až k místu a času, kde se naše dítě plné údivu ztratilo. Můžeme se dát do hledání pomocí vedené cesty a vypravit se na skutečné místo v říši představivosti (pomocí cvičení na konci této kapitoly).

Vyjednávání zahrnuje přesvědčování našeho vnitřního dítěte, že to bude bezpečné a že bude legrace. Splnění slibů, které svému vnitřnímu dítěti dáme, nás dovede k vědomí, že si můžeme hrát, aniž bychom si to museli plánovat.

Nejdřív si hraj, pracuj až pak, bude naléhat dítě, které je s námi. Opatrné a svědomité dospělé já bude protestovat. Pokud ale chceme udržet své vnitřní dítě doma ve svých tělech a životech, musíme splnit slib, že bude legrace a také bezpečno. Když si hrajeme dostatečně dobře, tak dřív, než si to stihneme plně uvědomit, se zamilujeme do své práce, protože ona bude naší hrou.

 

Obrázek: Děti tančící na břehu od AE (George Russell)

Text upraven z knihy Active Dreaming: Journeying beyond Self – Limitation to a Life of Wild Freedom by Robert Moss, vydáno v New World Library

Z anglického originálu  Our most potent muse, Robert Moss, 8. 9. 2019, přeložila Kateřina Kučerová, jazyková spolupráce Alena Benešová, © 2020. Všechna práva vyhrazena.

Napsat komentář