Odborníkem na své sny jsi ty sám

Co se týče vašich snů, konečnou instancí jste vy sami a nikdy byste se neměli vzdát jejich síly tím, že byste přenechali jejich výklad někomu jinému. Ano, naše sny mohou být matoucí a nejasné, a můžeme získat mnoho z vhledů ostatních, obzvlášť pokud jsou to „častí letci“, tj. lidé kteří pracují pozorně se svými vlastními sny. Mají rozvinutou intuici a dokážou rozpoznat, o co by ve snech mohlo jít. Požádat o pomoc je tedy v pořádku. Dokonce je to často potřeba, protože „nevidíme“ kvůli tomu, že jsme až příliš blízko, anebo protože nám to naše vlastní omezení nedovolují. Ale někdo jiný, kdo se třeba ani snům nikdy dříve nevěnoval, může vidět naši záležitost zcela zřetelně.

Nicméně je potřeba seznámit se s několika jednoduchými pravidly, abychom se naučili, jak sdílet své sny a jak reagovat na sny ostatních. Následující pokyny doporučuji pro praxi sdílení, stejně jako pro samostatnou práci se sny.

  1. Zaznamenejte nebo vyprávějte svůj sen tak jasně a přesně, jak je to jen možné. Sny jsou opravdovými zkušenostmi a smysl snu je často v samém zážitku snu. Dejte svému příběhu název.
  2. Zvažte, jaké jste měli ve snu pocity, a to zvláště ty, které jste cítili při probuzení. První pocity vztahující se ke snu jsou rychlým a většinou spolehlivým vodítkem. Ukážou vám, co je právě pro vás důležité či naléhavé a jakou to má kvalitu (např. pozitivní/negativní, doslovné/symbolické).
  3. Vždy zkuste otestovat realitu tím, že se zeptáte: Je alespoň vzdáleně možné, že by se události z tohoto snu mohly odehrát v mém bdělém životě? Nikdy jsem neviděl v analýzách snů více promarněného času – a více ztracených život podporujících vzkazů – než v případech, kdy nezvládneme rozpoznat, že naše sny nás neustále připravují na výzvy, které leží přímo za rohem. Ve svých snech jsme všichni jasnovidci.
  4. Pokud se chystáte vyjádřit ke snu někoho jiného, vždy začněte tím, že řeknete (těmito slovy či podobnými): „Kdyby to byl můj sen, přemýšlel bych o…“ Tímto způsobem na druhé nenaléháte ani v tom není troufalost, že byste jim říkali, jaký je smysl jejich snů nebo jejich životů. Pokud povzbudíme více lidí k tomu, aby přijali za svá pravidla této životně důležité etikety pro sdílení snů, vytvoříme bezpečný prostor, ve kterém budou moci sdílet své sny a pracovat s nimi v každodenních situacích. Nejdůležitější na tom je to, že si tak pomůžeme navzájem, abychom sami dokázali nalézt smysl svých snů a svých životů.
  5. Zkuste se vrátit do snu a zjistit více informací. Sen, který si zapamatujeme v úplnosti, je často svou vlastní interpretací. Můžete zjistit, že návrat do snu je mnohem jednodušší, než jste mysleli, pokud si uvědomíte, že sen je také místo; a protože jste na tom místě již byli, dokážete k němu znovu najít cestu.
  6. Zkuste vymyslet titulek, který bude shrnovat, o co ve snu šlo (nebo povzbuďte snícího, aby si ho vytvořil). Může se pak stát vaším osobním mottem, které vás nasměruje k odpovídající akci, k jednání vedenému snem. Tím sen také uctíte.
  7. Vždy se svým snem něco udělejte! Sny vyžadují akci. Je potřeba udělat něco více než sny jenom interpretovat; je potřeba použít jejich energii a vhledy tak, aby se mohly projevit v našem bdělém životě.

Jednoduché zásady uvedené výše jsou základem mojí metody aktivního snění. O legraci, každodenních technikách práce se sny a o hraní se sny, stejně jako o používání snů jako bran pro dobrodružství a léčení v širší realitě se můžete více dozvědět v mých knihách. Chcete-li hned začít, knihy Tři „pouhé“ věci a Aktivní snění vám mohou dobře posloužit.

Z anglického originálu The only dream expert is you, Robert Moss, 5. 12. 2021, přeložila Kateřina Kučerová, jazyková spolupráce Alena Benešová, ©  2021.

Napsat komentář