Vysněná cesta lidstva

Mám sen: že se staneme zase společností snících. Ve snící kultuře jsou sny oceňovány a oslavovány. Většina lidí ihned po ránu sdílí své sny – sny z noci a svoje životní sny – a zkoumá, jak sklidit, co se ve snu urodilo. Komunita se spojuje, aby zhmotnila energii a vhledy snů v bdělém životě. Ve snící kultuře nikdo neříká: „To je jenom sen“ nebo „Leda tak ve snu“. Je všeobecně známé, že sny jsou přání („mám sen“) a zkušenosti duše.

Kdyby byly sny oslavovány celou naší společností, náš svět by byl jiný, a kouzelný. Zde je několik příkladů:

Snoví partneři

Osobní vztahy budou bohatší, intimnější a více tvořivé. Bude v nich méně prostoru pro předstírání a zapírání. Sdílením snů překonáme tabu, která nám brání vyjádřit naše opravdové potřeby a pocity, stejně jako otevřít se potřebám a pocitům druhých.

Rodinný život a domácí zábava

„Co se ti zdálo?“ to je otázka, která jako první zazní u stolu v rodině snících. V naší snící kultuře budou rodiny na různých místech sdílet sny a získávat tak dary jejich příběhů, které vedou k vzájemnému pochopení a léčení. Rodiče budou naslouchat snům svých dětí a pomáhat jim utkat se s nočními můrami a překonávat je. Nejlepší na tom je to, že se budou při tom učit od svých dětí, protože děti jsou obdivuhodní snící. Možná se tím zhorší televizní sledovanost, ale zato může dojít k obnovení drahocenného umění vyprávění příběhů. Pomůže nám to, abychom se naučili vyprávět svůj vlastní příběh (dar, který má neomezené využití) a rozpoznat rozsáhlejší příběh našich životů.

Léčení sny

V naší snící společnosti budou snové skupiny živoucí součástí každé kliniky, nemocnice a léčebny. Lékaři budou začínat rozhovory se svými pacienty tím, že se jich budou ptát na jejich sny, stejně jako na fyzické příznaky. Náklady na léčení prudce poklesnou, protože když  nasloucháme svým snům, dostáváme klíče k léčení sebe sama. Sny nás často upozorní na možný zdravotní problém dříve, než se objeví. Jestliže si těchto zpráv všimneme, můžeme někdy zabránit tomu, aby se příznaky objevily. Sny nám budou každou noc dokonale ukazovat aktuální stav našeho fyzického, citového a duchovního zdraví.

Péče o duše

Protože budeme snící kulturou, budeme si uvědomovat, že příčiny nemocí jsou duchovní, stejně jako fyzické. Budeme používat sny k urychlení léčení duše. Když ve snech potkáme mladší verzi sebe sama nebo budeme vtaženi zpátky do scény z dětství, budeme vedeni k tomu, abychom rozpoznali hlubší ztrátu energie, kterou šamani nazývají ztráta duše. V důsledku traumatu nebo zneužívání, kvůli závislosti nebo velkému smutku můžeme ztratit část živoucí energie své duše. Dokud nám chybí, nejsme celiství a prázdné místo může být vyplněno nemocí či závislostí. Sny nám budou ukazovat, co se stalo našim ztraceným dětem a kdy je čas je konečně přivolat zpátky domů.

Zrození snu

Ve snící kultuře budeme mít na paměti, že „se na to máme vyspat“. Budeme žádat sny o tvůrčí vedení při práci na školních projektech, při budování vztahů a při hledání postoje vůči výzvám všeho druhu, které se vynoří v denním životě. Když své žádosti o takové vedení vyslovíme, musíme být připraveni na odpovědi, které přesahují naše otázky. Snový zdroj je nekonečně hlubší a moudřejší, než naše „každodenní obyčejná mysl“, jak jí nazval Yeats.

Používání snového radaru

Během snění obvykle ohýbáme čas a prostor a vyrážíme na průzkum daleko do budoucnosti. Jako snící společnost budeme pracovat s výkladem snů denně. Budeme rozvíjet umění, jak přetvářet možnou budoucnost, kterou jsme uviděli ve snu, k našemu užitku a k užitku ostatních.

Budování komunit

Když budeme sdílet sny s ostatními, v jejich zkušenostech budeme poznávat něco z nás samých. To nám pomůže povznést se nad předsudky a budovat společenství, která budou zaměřená na srdce.

Umění umírání

Indiáni Velkých plání říkají, že cesta duše po smrti je stejná, jako je cesta duše ve snech – až na to, že po fyzické smrti se už nevrátíme zpátky do stejného těla. Práce se sny je důležitým nástrojem, který pomáhá umírajícím připravit se na podmínky, které je čekají po smrti.

Kráčet cestou duše

Největší dar snění je možnost setkání malého já a velkého Já. Aktivní snění je živoucí způsob rozpomínání duše. Je to znovuobjevování poznání, které nám bylo vlastní na úrovni duše a ducha ještě dříve, než jsme vstoupili do zkušenosti tohoto života. Mnohá zranění, která způsobujeme sobě a ostatním, pramení z toho, že jsme zapomněli, kdo jsme a kým se máme stát. Skrze snění se rozpomínáme a spojujeme se s duchovními průvodci, kteří nám na našich cestách pomáhají.

Fotka od Judith Scharnowski z Pixabay

Z anglického originálu Dreaming humanity´s path, Robert Moss,, 27. 6. 2019, přeložila Kateřina Kučerová, jazyková spolupráce Alena Benešová, © 2020. Všechna práva vyhrazena.

Napsat komentář