Probuď se a sni

Co je to sen?

Sen nás volá k probuzení. Vede nás za hranice známého světa. Ve starověkém Egyptě používali pro sen slovo rswt, což také znamená „probuzení“. Samozřejmě existují „velké“ a „malé“ sny. Ve velkých snech se vydáváme na cestu nebo přijímáme návštěvu. Cestujeme napříč časem – do budoucnosti, minulosti a do jiných dimenzí reality. Cestování ve snech se odráží ve významech slova „sen“ domorodých kmenů, které si udržely silnou tradici snění a „ten, kdo sní“ je u nich stále respektován. Například šamani z venezuelského kmene Makiritare používají pro sen slovo adekato, což znamená „cesta duše“.

V průběhu lidské historie si většina kultur vážila snů a snících ze tří základních důvodů. Za prvé lidé očekávali od snů kontakt s moudřejším zdrojem, než je každodenní mysl, ať už tento zdroj nazýváme Bohem, přírodou nebo Já s velkým jungiánským J. Za druhé věřili, že sny jsou součástí naší výbavy pro přežití, která nám dává klíče k budoucím událostem, ať už se jim chceme vyhnout nebo si naopak přejeme, aby se staly. Za třetí věděli, že snění je léčivé, a to z mnoha různých důvodů. Sny nám ukazují, co se děje v našem těle, mnohdy dříve, než se objeví fyzické symptomy. Pokud už onemocníme, sny jsou továrnou na obrazy, které můžeme použít pro léčení sebe sama.

Jak se můžeme do snění zapojit aktivněji

Začněme s malými krůčky. Mnozí z nás v současném světě strádají dlouhotrvajícím obdobím snového nedostatku. Žádoucí je toto období ukončit a spojení se sny obnovit. Než tedy půjdete spát, stanovte si motivující záměr – „Chci si ve snech užít legraci a pamatovat si je“ nebo „Otevírám se léčení“ – a ujistěte se, že jste připraveni si něco poznamenat, kdykoli se probudíte. Buďte laskaví i k fragmentům snů. Dokonce i kousek snu, prožitek barvy nebo útržek písně mohou být skvělým začátkem.

Dále si uvědomte, že přejete-li si snít, nemusíte chodit spát. Pokud budete pozorní, svět kolem vás k vám začne promlouvat stejným jazykem, jako je jazyk snů, prostřednictvím hry synchronicit a symbolů, které se vám začnou objevovat. Ve stavech na pomezí vědomí jsou ukryty mnohé poklady, zejména ve stavu hypnagogie, na „místě mezi spánkem a bděním“, nazvaném tak Vílou Zvonilkou v disneyovské verzi Petra Pana. 

Blesková práce se sny

Abyste se stali aktivními snícími, potřebujete si vést snový deník a rozvíjet umění, jak vhodným způsobem sdílet své sny s ostatními. Budete se také učit, jak zaktivovat a přivést energii a vedení ze snu do svého každodenního života. Vytvořil jsem skvělou techniku sdílení snů, kterou nazýváme Lighting Dreamwork (Blesková práce se sny). Tato metoda je rychlá, bezpečná a zábavná. Vede nás k tomu, abychom uměli vyslechnout příběhy druhých a naučili se poskytnout dobrou zpětnou vazbu. Vede nás k vytvoření akce, kterou uctíme své sny. 

Můžeme se naučit sdílet tuto techniku během několika minut i s úplně cizím člověkem nebo s naším nejbližším cizincem, který je u nás v posteli. Nejbližší člověk může být tím nejobtížnějším partnerem ke sdílení citlivých věcí. Během tohoto procesu se učíme k sobě navzájem mluvit způsobem, který je zajímavý, živý a pomáhá nám vytvořit bezpečný prostor pro sdílení snů a dalších intimností. V tomto prostředí se nebudeme vyrušovat a nebudeme si navzájem říkat, co věci znamenají. Můžeme si ale navzájem nabídnout zpětnou vazbu, která není direktivní. Můžeme si ujasnit, jak zhmotnit léčení, vedení a energii z našich snů a životních příběhů. Sny vyžadují akci.

Vědomé snění

Také chceme rozvinout praxi vědomého nebo lucidního snění. Nejjednodušším způsobem, jak se stát lucidním snícím, je začít být vědomým a takovým i zůstat. Učím lidi cestovat, být více bdělými a vědomými. Bránou je zapamatování si snu. Tímto způsobem může být krajina snu více prozkoumána, rozpoznáme děsy a luštíme záhady, následujeme cesty v multidimenzionálním vesmíru. Další z mých důležitých technik Aktivního snění je Návrat do snu. To je název mojí originální syntézy šamanismu a práce se sny.

Je důležité si uvědomit, že to, co si pamatujeme ze snu, není celá zkušenost snu. Zážitek ze snu, tak, jak si ho pamatujeme, je naše vlastní interpretace. I velmi přesný záznam snu neobsahuje mnoho událostí, o které ve snu šlo. Tím, že se učíme jít zpátky do snu, poznáváme více a můžeme pokračovat v příběhu. Někdy překonáváme děs, luštíme záhady nebo pomáháme situacím, aby se šťastně vyřešily.

Návrat do snu

Návrat do snu není složitý. Ve snech se nacházíme většinou v nějakém místě nebo i v různých prostředích. Mohli bychom, stejně jako Egypťané říci, že sen je také místem. Jestli jste někde byli, dokážete tam jít znovu. Můžete mluvit s postavami, které jsou tam přítomné, můžete se postavit drakovi nebo otevřít zapečetěné dveře. Také můžete zjistit, jestli autonehoda, kterou jste ve snu viděli, je symbolická – možná něco, co se týká vaší práce nebo manželství –, nebo jestli se jedná o opravdovou autonehodu, které možná budete moci předejít, když získáte více detailů a budete se podle toho, co zjistíte, chovat.

Během workshopů používáme šamanský buben jako jakýsi pohon našeho cestování, jeho prostřednictvím rovněž udržujeme své zaměření, a učíme se také, že snění nemusí být samotářskou aktivitou. Můžeme cestovat s jedním nebo více partnery a díky naší sdílené zkušenosti získáváme informace z první ruky o realitách z jiných dimenzí. 

Probuďme se do skutečnosti, v níž – pokud jsme dostatečně pozorní – k nám okolní svět promlouvá stejným jazykem jako naše sny. Procházíme se lesem oživlých symbolů, jak říkal Baudelaire. Díky snům vstupujeme skrze oponu našeho běžného porozumění do hlubší reality. Síly z hlubší reality nás skrze tyto závoje prostřednictvím synchronicit pošťuchují, aby nás probudily.

Snění je disciplína. Je to legrace a uděláte hodně práce, zatímco spíte. Ale abyste se v tom stali dobrými, vyžaduje to, stejně jako cokoli jiného, praxi a praxi.

Z anglického originálu Wake up and dream, Robert Moss, 26. 11. 2016, přeložila Kateřina Kučerová, jazyková spolupráce Alena Benešová, © 2019. Všechna práva vyhrazena.

Napsat komentář