Prorazit díru do světa: naslouchání dětským snům

Malé děti ví, jak se dostat do království kouzel i bez toho, že by si musely kupovat lístek, protože jsou ve fantazii jako doma a žijí v blízkosti svých vlastních snů. Když byla moje dcera Sofie velmi malá, zažívala dobrodružství na neobyčejném místě, které se jmenovalo Země plyšového medvídka, kde potkala výjimečného přítele. Zbožňoval jsem vyprávění o těchto cestách a povzbuzoval jsem ji, aby malovala obrázky a rozvíjela z nich další příběhy.

Jednoho dne si Sofie sedla vedle mě a velmi vážně se mě zeptala: „Tati, zajímalo by tě dozvědět se, jak se dostanu do Země plyšového medvídka?“

„Ano, to bych věděl moc rád.“

„Někdy projdu sluneční branou. Jindy jdu branou měsíční. Někdy projdu skrze strom. Jindy přejdu přes duhový most. Nebo prostě prorazím díru do světa.“

Ještě nikdy jsem neslyšel, že by to někdo vyjádřil lépe. Abychom mohli žít bohatší život, musíme prorazit díru do světa. O tom je ve skutečnosti snění a spánek nebo bdění a probuzení. Na našich cestách do dospělosti někdy zapomeneme, jak to udělat, stejně jako starší děti v Letopisech Narnie přestanou být schopny vidět Aslana, když dosáhnout puberty a začnou být více a více obtěžkáni představami o skutečnosti, kterou nesou dospělí, kteří je obklopují.

Pokud nasloucháme, opravdu nasloucháme velmi malým dětem, začneme se rozpomínat, že vzdálenost mezi námi a královstvím kouzel není delší než k okraji masky na oči na spaní. Opravdové naslouchání vyžaduje, abychom dávali pozor – v angličtině pay attention, přičemž sloveso attend (docházet, navštěvovat, starat se, účastnit se) v původním latinském významu znamená roztáhnout se. Je tedy potřeba, abychom rozšířili svůj rejstřík porozumění. Nic jiného nedlužíme dětem v našich životech, než právě toto. Pokud to uděláme, zjistíme, že právě děti nás mohou naučit, jak snít a co snění může být.

Co potřebujeme vědět o naslouchání dětským snům a o tom, jak podpořit jejich fantazii:

 1. Poslouchejte! Pokud vám dítě chce vyprávět sen, vytvořte si na to prostor. Vytvořte nějaký každodenní rituál pro sdílení snů. Naslouchejte příběhům a uctěte to, co vyjadřují.
 2. Pozvěte dobré sny. Vyberte to správné čtení na dobrou noc anebo ještě lépe, vyprávějte příběhy. Pomozte svému dítěti spřádat síť dobrých záměrů ke spánku, například se můžete zeptat: „Co bys dnes v noci nejraději dělal?“ Podpořte děti v tom, aby spaly se svými nejmilejšími zvířecími plyšáky (nezáleží na tom, zda je to medvěd nebo T-Rex), a vytvořte z nich ochránce pro jejich sny.
 3. Zajistěte okamžitou pomoc v případě strašidelných snů. Pokud vaše dítě v noci něco vylekalo, uvědomte si, že právě vy jste spojencem, kterého dítě nyní potřebuje. Okamžitě udělejte něco, co odvede negativní energii. Nabídněte vystrašenému dítěti, aby ji vyplivlo (doslova), nebo aby nakreslilo obrázek toho, co ho vyděsilo, a ten pak roztrhalo tak zuřivě, jak je to jen možné.
 4. Klaďte ty správné otázky. Poté, co vám dítě odvypráví svůj příběh, klaďte ty správné otázky. Ptejte se na pocity, na barvu oblohy a na to, co T-Rex přesně dělal. Podívejte se, jestli ve snu může být něco o budoucnosti. Řekněte, co byste si o tom mysleli, kdyby to byl váš sen. Vždy přijďte s něčím legračním nebo s něčím, co pomůže příběhu. Otevřete krabici s pastelkami, zavolejte babičce atd.
 5. Pomozte dítěti s vedením snového deníku. Začněte s tím tak brzo, jak je to jen možné. Když máte malé dítě, můžete mu pomoci psát slova, zatímco ono maluje obrázky. Až vaše dítě dosáhne bodu, kdy zavře deník a řekne: „Toto je má tajná kniha a už ji nesmíš znovu číst“, už mu do ní nenakukujte. Dopřejte dítěti jeho soukromí a nechte ho, aby si zvolilo, kdy vám samo dá nahlédnout do své kouzelné knihy.
 6. Připravte nástroje po tvořivé ztvárnění. Podpořte dítě v tom, aby sny nechalo ožít prostřednictvím umění, tance, divadla a her a aby je nakreslilo či namalovalo. Přizvěte přátele a rodinné příslušníky ke hrám a k představením, která budou inspirovaná sny. Pro vyjádření našich snů mohou být skvělé loutky a plyšová zvířátka. Může to být také čas převlékání se. Pro děti je obrovské uvolnění, když ztvárňují mámu nebo tátu nebo další dospělé v jejich životech – připravte se na šok!
 7. Pomozte vytvořit účinný akční plán. Sny nám ukazují věci, které vyžadují další akci – například předejít nešťastné budoucnosti, která byla předem spatřena ve snu, anebo napravit něco v rodinné situaci. Dítě bude asi potřebovat s takovými věcmi pomoci od dospělého a vy jste ten první na řadě. Takže se nakonec bude požadovat od vás, abyste se naučili více o snění a práce se sny. (Nápověda: Můžete začít s mými knihami.)
 8. Nechte své vlastní vnitřní dítě, aby si hrálo. Když nasloucháte dětským snům, dovolte tomu překrásnému dětskému snílkovi, který je vaší součástí, aby se ukázal a přidal se ke hře.
 9. Ať je to legrace! Až tomu přijdete na kloub, zjistíte, že je to ta nejlepší domácí zábava, kterou můžete zažít.

Všimněte si dvou věcí, které na předchozím seznamu nejsou, ale měly by být na začátku seznamu toho, co NEDĚLAT se sny svých dětí:

 • NIKDY neříkejte dítěti „To je jen sen“. Děti vědí, že sny jsou skutečné, a ty strašidelné věci, které se ve snech zjevují, potřebují řešení, a ne odmítnutí.
 • NEVYKLÁDEJTETE dětské sny. Tady nejste odborník vy, ale dítě.

Upravený text z knihy Aktivní snění, autor: Robert Moss. Vydáno New World Library, české vydání Maitrea, 2021.

Obraz: „Strom, který roste z knihy.“ Autor je 10letý chlapec z Rumunska.

Z anglického originálu Punch a Hole in the World: Listening to Children´s dreams, Robert Moss, 4. 12. 2021, přeložila Kateřina Kučerová, jazyková spolupráce Alena Benešová, ©  2021.

Napsat komentář