Sny se vracejí

V soudobé společnosti je snové období sucha rozšířeným trápením, je to téměř pandemie. Je to smrtelně vážné, protože noční sny jsou nepostradatelné pro vyvažování  šálení dne. Nastavují zrcadlo našim každodenním aktivitám a postojům a propojují nás s hlubšími zdroji vědění, než je naše každodenní mysl. Pokud ztratíš sny, můžeš ztratit svůj vnitřní kompas. Pokud je to už dlouho, co tvé sny odešly, možná je to proto, že jsi ztratil tu část sebe, která umí snít.

V tradici Irokézů se stroze říká, že pokud jsme ztratili své sny, stalo se tak proto, že jsme ztratili živoucí část své duše. To se mohlo stát už někdy dříve v životě v důsledku toho, co šamani nazývají ztráta duše, když naše kouzelné vnitřní dítě odešlo, protože svět působil studeně a krutě. Pomoc při obnovování snů, může přispět k přivedení duší zpátky do životů a těl, kam patří. Ve své povídce „Příjemce snů“ v knize Mysterious Realities popisuji jednu ze šamanských cest, které pomáhají návratům snících duší lidem, kteří je ztratili. Je to něco, co učím a praktikuji.

Pokud tomu dáme šanci, je mnoho cest, kterými můžeme usilovat o prolomení snového období sucha. Můžeme si pro noc nastavit zajímavý záměr a být připraveni zaznamenat si cokoli, co se nám kdykoli během noci zdá. Můžeme se rozhodnout, že budeme shovívaví i k útržkům snů. I ten nejjemnější náznak snu může být zajímavým materiálem, se kterým si můžeš pohrát. Zatímco si s ním hraješ, můžeš zjistit, že z původně zapomenutého snu se ti toho vybavuje víc.

Pokud si nepamatuješ sen poté, co se poprvé probudíš, polež si ještě pár minut v posteli, a uvidíš, jestli se něco nevrátí zpátky. Protáhni se. Někdy návrat do tělesné pozice, ve které jsme byli dříve v noci, pomůže přinést zpátky to, o čem jsme snili.

Pokud stále nemáš sen, stejně si něco napiš: cokoli, co je ve tvém vědomí, včetně pocitů a fyzických vjemů. Zachytíš tak zbytek snu, přestože sen sám už je pryč. Tím, že to děláš, říkáš zdroji svých snů: „Poslouchám. Mluv ke mně.“

Možná zjistíš, že ačkoli tvé sny už odpluly, máš pocit jasnosti a směřování, které jsou dědictvím noci. Ve spánku řešíme problémy, i když si nepamatujeme řešící proces, o který se v našich snech jednalo.

A pamatuj, že není nutné jít spát, chceš-li snít. Události každodenního života k nám budou hovořit, pokud budeme vůči nim pozorní. Dávej pozor na první nebo neobvyklou nebo překvapující věc, která během dne vstoupí do tvého pole vnímání, a zeptej se, zda by mohla přinášet poselství. Budeme-li dávat pozor na souhry náhod a vynořování se symbolů v našem každodenním životě a stane se to naší hrou, naolejujeme tím snové brány a ony toho propustí z noci více.

Uzdravení snění může být uzdravením duše. Zavolej zpátky své sny a možná zjistíš, že přivádíš zpátky své překrásné  zářící snící já, které opustilo tvé tělo a tvůj život, když se svět zdál příliš chladný a krutý. Možná se schovávalo na chatě u babičky nebo na zahradě, která je za Měsícem. Někdy ta správná píseň pomůže přivést zpátky to kouzelné dítě, které je obklopeno sny, které se mu třepetají jako světlušky ve vlasech.

 

Sny se vracejí

Zpomal a vnímej jejich třpyt, svítí jako světlušky

Zůstaň tichý a poslouchej šustění jejich křídel

Otevři se jako květina

A nech je napít se z tvého srdce

Neboj se vzpomenout si

Že tvá duše má křídla

A ty máš místo, kde můžeš létat

Sny se vracejí

 

Kresba: „Znovuzískání křídel“, Robert Moss, ze snu

Z anglického originálu The dreams are coming back, Robert Moss, 29. 10. 2019, přeložila Kateřina Kučerová, jazyková spolupráce Alena Benešová, © 2020. Všechna práva vyhrazena.

Napsat komentář